Diaconale projecten Diaconale projecten

DE ACTIVITEITENCOMMISSIE IS GESTOPT IN APRIL 2018
Jarenlang heeft de activiteitencommissie zich beijverd om geld in te zamelen voor een aantal goede doelen. Het Lydia home, een kindertehuis in Roemenië en de regenboogboom voor ernstig zieke kinderen. Voor dat laatste doel maakt de Quilt groep hun prachtige dekentjes.
De activiteitencommissie verzamelt voor deze doelen het oude ijzer en brengt dat naar de container die op het erf bij de familie Kersjes staat. Jarenlang heeft dit aardig wat geld opgebracht. Maar tegenwoordig is de prijs van het oud ijzer zo gedaald dat het nauwelijks rendabel is, vooral als we hierbij optellen hoeveel kilometers hiervoor moeten worden afgelegd om het op te halen. De vrijwilligers, die het oud ijzer ophalen, worden zelf ook ouder en het ophalen wordt een probleem.
Ook wordt voor deze goede doelen ieder jaar een oliebollenactie gehouden.
Dat is een hele organisatie. De bestelformulieren moeten worden verzameld en een aantal vrijwilligers moet de oliebollen rondbrengen.
De diaconie betaalt altijd de bakker die de oliebollen levert, maar het totale verkoopbedrag wordt aan het goede doel uitbetaald . Dat was ieder jaar voor Lydia home en Regenboogboom, elk zo ongeveer € 900.- à € 1000.- (ijzer en oliebollen samen)
Nu de activiteitencommissie heeft aangegeven met bovengenoemde activiteiten te stoppen, kunnen we de mensen die op ons rekenen: de vrijwilligers van de Regenboogboom en de kinderen in Roemenië niet zo maar in de steek kunnen laten. Daarom heeft de diaconie besloten om jaarlijks
€ 1000.- aan de stichting Regenboogboom en
€ 1000.- aan het Lydia home over te maken. Voorlopig voor een periode van drie jaar. Bovendien kan de Quiltgroep voor € 500.- per jaar besteden aan materialen.
Rest ons nog alle vrijwilligers van de activiteitencommissie te bedanken voor hun jarenlange inzet.
In het bijzonder Wolter Brouwer en Jan van der Linde die met het oude ijzer, soms zware stukken, een paar trappen af moesten sjouwen en de Familie Kersjes die de container gastvrij onderdak verleende en Henny Gerritsen, die zich inspande om de oliebollen actie tot een goed einde te brengen. Nogmaals: iedereen, ook de mensen die hier niet zijn genoemd, hartelijk dank. 
terug