di 13 november 2018

Kerkenraadsvergadering

Locatie: 
 Olde Posthuus in 's-Heerenberg
Tijdstip: 
 20:00 Inloop 19:45 Koffie staat klaar

Agenda

1  Opening ( Rob van Zadelhoff )

2 . Privacy en Inlogprocedure (toelichting door Maarten Blom)

3 . Vaststellen notulen van  9 oktober 2018

4.  Ingekomen stukken.

e-mail bericht van 5 november 2018 van de voorzitter kerkenraad Gendringen-Bontebrug inhoudende het verzoek om op 1 december a.s 2 minuten de “noodklok”te luiden voor een beter klimaat. Komt een persbericht in de krant.

Voorstel moderamen om dit verzoek te ondersteunen.

5. Voorzitter.

         - Verslag overleg 7 november van het voorzittersoverleg.

         - Verslag overleg met wethouder Som dd. 29 oktober solidariteitsfonds

         - Herbevestiging Geertje Bosman op zondag 27 januari 2019

    Kerkrentmeesters.

    Diaconie

    Ouderling en jeugdouderling

6.  Agenda gemeenteavond  dinsdag 20 november  ( bijlage ter informatie.)

7 . Vaststellen dienstrooster (wordt nagezonden )

8.  Vaststellen begroting van het College van Kerkrentmeesters (reeds in uw bezit).

9.  Voorstel verkoop perceel grond Den Aam (bijlage).

10.Voorstel tot aankoop van een perceel grond van de erven L. Markvoort en ruiling van gronden met TenneT (bijlage).

11.Rondvraag.

12.Sluiting.

terug