Ons fotoalbum

Herinneringen ophalen aan de hand van foto's geeft veelal plezier. Van onze activiteiten worden foto's gemaakt en deze willen wij graag met jullie delen.  
Per 25 mei 2018 is de nieuwe wet rond privacy van kracht en kunnen we niet zonder toestemming foto's publiceren. Voorlopig blijft nu het Fotoalbum onder een besloten pagina.
 
Oogstdienst 2019

Op 3 november was er een dienst die in het teken stond van Dankdag. Het was de bedoeling dat er producten werden meegenomen voor de Voedselbank.

Het was een fijne dienst en de kerk zag er fleurig uit.

(met dank aan Sijnie Heuvel voor de foto's)

Bekijk alle foto's
 
Bedankt ds Jaap van Sloten!!

Na de dienst van 28 juli 2019 heeft de voorzitter van de kerkenraad Bert Veld aandacht geschonken aan de inzet van ds Jaap van Sloten in het afgelopen jaar dat wij geen eigen predikant hadden. Een glas en lood raam met daarop getekend onze kerkgebouwen werd als dank aangeboden. Het glas en lood raam is gemaakt door onze gemeenteleden Wim Nijman en Else Kaiser.

Bekijk alle foto's
 
Doopdienst Thijs Hendriksen

Zondag 7 juli begon feestelijk met een doopdienst rondom de kleine Thijs Hendriksen uit Lengel.

Ds. Henriëtte Nieuwenhuis begon de overdenking met de prestaties van ‘onze’ Oranjeleeuwinnen. Stuk voor stuk vrouwen die vastberaden waren hun doel te bereiken. Vervolgens besteedde ze aan de hand van het verhaal van Mozes in het biezen mandje aandacht aan drie sterke vrouwen. Vrouwen die de farao weerstonden en hun eigen keuzes durfden te maken.

  • De moeder van Mozes, die tegen de regels in haar kind in leven hield.
  • De zus van Mozes, Mirjam, die hem bewaakte en er voor zorgde dat hij verder kon worden (op)gevoed door zijn eigen moeder.
  • En tot slot de prinses, die openlijk tegen haar vader inging.

De liefde en de vastberadenheid van deze vrouwen geven een beeld van God’s liefde voor de kleine Thijs en wordt verbeeld in de doop. En die liefde beperkt zich niet tot Thijs, maar geldt evenzeer voor ons.

Sijnie Heuvel zorgde voor een mooie, passende bloemschikking. De toelichting op deze schikking is als volgt.

De lezing ging over het verhaal van Mozes in het biezenmandje , dat tussen het riet verstopt werd.

Op de tafel blauwe doeken en rietstengels die het water van de Nijl voorstellen. De bloemen zijn geschikt in een mandje -zoals Mozes-.

In het midden een witte lelie; de kleine Thijs, de dopeling, het middelpunt. Daaromheen heel veel kleine, en wat grotere, verschillende bloemen, dat zijn z'n ouders, familie, en de gemeente die rondom de dopeling staat.

Twee grote handvormige bladen zijn de handen van God die ons allemaal dragen.
Drie rozen, vertolken de drie-eenheid; Vader, Zoon en Heilige Geest.

De graspluimen zijn een symbool voor het levende water dat gesprenkeld wordt op de kleine dopeling.

Na de dienst werd er koffie gedronken in ‘t Olde Posthuus en ’s avonds keken diverse gemeenteleden in het Imminkhuis naar de finale van de Oranjeleeuwinnen tegen het Amerikaanse elftal. Hoewel de wedstijd werd verloren was het samenzijn meer dan gezellig.

Bekijk alle foto's
 
Pinksteren 2019

Er werd door velen aan deze dienst meegewerkt, muzikaal, voorlezen van gedichten en het toelichten van de bloemstukken en een schilderij.
Else lichtte een schilderij van haar hand toe. Met daarop een in gedachten verzonken wijsgeer en een verwijzing naar de Heilige Geest. Ze maakte dit schilderij naar aanleiding van het 350ste sterfjaar van Rembrandt.

Bekijk alle foto's
 
Intrededienst van Ds Henriëtte Nieuwenhuis

Zondag 31 maart 2019 is ds Henriëtte Nieuwenhuis bevestigd tot predikant van onze Gemeente in de overvolle Oswalduskerk te Zeddam. 

Bekijk alle foto's
 
Overhandigen Paaskaars aan familie Gijzel

Een kleine delegatie is naar leiden getogen om ons voorgaand predikantsechtpaar Frans en jet Gijzel de paaskaars te brengen.

Bekijk alle foto's
 
Zwarte Pietenfestijn

Op 1 en 2 december 2018 bezocht een aantal Zwarte Pieten weer kinderen en volwassenen in Zeddam en 's-Heerenberg.

Bekijk alle foto's
 
Liturgisch bloemschikken

Op hoogtijdagen of bij bijzondere diensten verzorgt de werkgroep Liturgisch bloemschikken ondewr leiding van Willemien Onstenk fraaie composities. In deze album zie een aantal voorbeelden.

Bekijk alle foto's
 
Bomenkap kerkhof 's Heerenberg

Ongetwijfeld is opgemerkt dat een tweetal monumentale bomen op het kerkhof zijn gekapt. Behoud van de bomen was niet meer mogelijk.

Er zat een schimmelziekte in. Bovendien leverden ze een gevaar op voor bezoekers van het kerkhof. Takken braken spontaan af en veroorzaakten meerdere keren schade aan de grafmonumenten.

Deze risicovolle opdracht is door een professioneel bedrijf zeer nauwkeurig uitgevoerd. Door het verwijderen van de bomen heeft het kerkhof een ander aanzien gekregen. De 5 ruim 33 meter hoge monumentale bomen bepaalden het historische beeld van het kerkhof.

Inmiddels zijn er nu 3 bomen verwijderd. Een rode beuk, treurbeuk en een gewone beuk. Er resteren nog 2 monumentale bomen.
Door monumentenwacht worden deze bomen jaarlijks geïnspecteerd.

Bekijk alle foto's
 
Liturgisch bloemschikken

Een impressie van de liturgische bloemschikkunst van ons gemeentelid Willemien Onstenk

Bekijk alle foto's