Ons fotoalbum

Herinneringen ophalen aan de hand van foto's geeft veelal plezier. Van onze activiteiten worden foto's gemaakt en deze willen wij graag met jullie delen.  
Per 25 mei 2018 is de nieuwe wet rond privacy van kracht en kunnen we niet zonder toestemming foto's publiceren. Voorlopig blijft nu het Fotoalbum onder een besloten pagina.

 
Pinksteren 2019

Er werd door velen aan deze dienst meegewerkt, muzikaal, voorlezen van gedichten en het toelichten van de bloemstukken en een schilderij.
Else lichtte een schilderij van haar hand toe. Met daarop een in gedachten verzonken wijsgeer en een verwijzing naar de Heilige Geest. Ze maakte dit schilderij naar aanleiding van het 350ste sterfjaar van Rembrandt.

Bekijk alle foto's
 
Intrededienst van Ds Henriëtte Nieuwenhuis

Zondag 31 maart 2019 is ds Henriëtte Nieuwenhuis bevestigd tot predikant van onze Gemeente in de overvolle Oswalduskerk te Zeddam. 

Bekijk alle foto's
 
Overhandigen Paaskaars aan familie Gijzel

Een kleine delegatie is naar leiden getogen om ons voorgaand predikantsechtpaar Frans en jet Gijzel de paaskaars te brengen.

Bekijk alle foto's
 
Zwarte Pietenfestijn

Op 1 en 2 december 2018 bezocht een aantal Zwarte Pieten weer kinderen en volwassenen in Zeddam en 's-Heerenberg.

Bekijk alle foto's
 
Liturgisch bloemschikken

Op hoogtijdagen of bij bijzondere diensten verzorgt de werkgroep Liturgisch bloemschikken ondewr leiding van Willemien Onstenk fraaie composities. In deze album zie een aantal voorbeelden.

Bekijk alle foto's
 
Bomenkap kerkhof 's Heerenberg

Ongetwijfeld is opgemerkt dat een tweetal monumentale bomen op het kerkhof zijn gekapt. Behoud van de bomen was niet meer mogelijk.

Er zat een schimmelziekte in. Bovendien leverden ze een gevaar op voor bezoekers van het kerkhof. Takken braken spontaan af en veroorzaakten meerdere keren schade aan de grafmonumenten.

Deze risicovolle opdracht is door een professioneel bedrijf zeer nauwkeurig uitgevoerd. Door het verwijderen van de bomen heeft het kerkhof een ander aanzien gekregen. De 5 ruim 33 meter hoge monumentale bomen bepaalden het historische beeld van het kerkhof.

Inmiddels zijn er nu 3 bomen verwijderd. Een rode beuk, treurbeuk en een gewone beuk. Er resteren nog 2 monumentale bomen.
Door monumentenwacht worden deze bomen jaarlijks geïnspecteerd.

Bekijk alle foto's
 
Liturgisch bloemschikken

Een impressie van de liturgische bloemschikkunst van ons gemeentelid Willemien Onstenk

Bekijk alle foto's