Nieuwsberichten Nieuwsberichten
Berichten vanuit de Diakonie

Al vele jaren steunen wij twee Granny’s in Roemenië. Onderstaande berichten hebben wij onlangs van hen ontvangen. Lees hier meer over onze twee Granny's. Onze granny Erzsebeth is intussen in mei 2022 overleden.

Het Passion
Bij de laatste vergadering van de Klavertje 4 gemeenten is er besloten om voor de komende twee jaar Het Passion uit Hummelo te gaan ondersteunen. Er zal dan speciaal aandacht voor het Passion zijn tijdens onze Heilig Avondmaal vieringen in de komende twee jaar. 

Koffie drinken
In overleg met de vrijwilligers, die zondags de koffie verzorgen,  is besloten dat in Zeddam het koffie drinken weer in april begint en in ‘s-Heerenberg weer in mei.
Wij hopen dan weer zonder problemen met elkaar te genieten van de koffie en elkaar weer ongedwongen te kunnen ontmoeten
.


Uitgave Klavier Juli/Augustus kunt u hier terug lezen


Vakantie predikant

Van 2 tot 29 augustus is Henriëtte Nieuwenhuis met zomervakantie. Deze weken kunt u indien nodig terecht bij één van de ouderlingen. Van 2 tot 19 augustus kan dat bij Rien de Zeeuw (06 - 5438 8758). Van 20 tot 29 augustus bij Sijnie Heuvel (06 - 4060 6055).

Of we deze zomer ver weg gaan of dicht bij huis blijven, een Ierse zegenbede voor onderweg:


Monumentje Stenen van Hoop
Bij de kerk in Zeddam is een klein monument Stenen van Hoop opgericht. Een uitgebreid bericht hierover vind u in de Kerkepraat van april 2021 op blz. 9. Ook in het Montferland Journaal heeft hierover op 30 maart een bericht gestaan.


Set-up-box vervangt Lucaskastje.

Voor meer info over gebruik en aanschaf lees hier


Aanmelden om een dienst bij te wonen
Per dienst is er helaas voor een beperkt aantal bezoekers plaats. Dit vanwege de nog heersende corona-dreiging. Indien u een dienst wilt bijwonen verzoeken wij u zich aan te melden via: aanmelden@protestantsbergh.nl .
U kunt ook een WhatsAppje sturen naar of bellen met: Sijnie Heuvel, 06 40606055. Zij zal daar dan op reageren.
Doet u dit liefst voor vrijdagavond 20.00 uur in verband met de planning.

Spelend leren in de kerk.
Op zondagmorgen 6 juni was er weer een oecumenische Kerk-op-schoot viering in Zeddam.
De kinderen waren enthousiast en zaten allemaal geboeid te luisteren naar het verhaal over de 5 broden en de 2 vissen. Er was water en zand in de kerk, en de kinderen mochten met blote voeten in het zand. Ze zagen dat je 5 broodjes best kunt delen met 16 kinderen én met de grote mensen die er waren. En nóg bleef er brood over!
Na de korte viering hebben we gezellig op het gras poffertjes uitgedeeld. Ook die kun je delen met z’n allen!
Toen alles op was nog even terug naar de kerk en op de preekstoel klimmen. Het was voor de kinderen een feestje! Niks saai stilzitten in de kerk… in de kerk kun je spelend leren! Zo ontdek je wat Jezus heeft bedoeld met zijn verhaal over ‘samen delen’.
Na de zomer is er weer zo’n viering! De viering van 6 juni is nog terug te kijken via kerkdienstgemist.nl.
Klik hier voor foto's


Jaarverslag Diaconie

De Kerkenraad heeft op 11 mei 2021 de jaarrekening 2020 van het college van diakenen vastgesteld. De jaarrekening ligt digitaal "ter inzage" gedurende 10 dagen te rekenen vanaf 17 mei. Belangstellenden kunnen via e-mail bij Bert Veld (h.g.veld@hotmail.com) of Martin Boslooper (bosloop64@hotmail.com) een exemplaar opvragen. Dit Jaarverslag kunt u ook hier op deze website vinden.
Magazine Klavier is uit
Aan het begin van dit nieuwe jaar had ie op uw deurmat moeten liggen: Klavier, het eenmalige magazine van de gemeenten van Klavertje 4 met als gezamenlijk jaarthema ’t Wordt tijd. We hadden onder andere de activiteiten voor het eerste half jaar willen delen in dit magazine. En toen kwam de lockdown. Omdat er teveel onzekerheden zijn gekomen, is de uitgave van dit magazine een maand uitgesteld. Inmiddels is het magazine klaar en wordt rond 3 februari bij u thuis bezorgd, samen met Kerkepraat. Via deze link kunt u het blad als PDF-document lezen.
Ontwikkelingen in de samenwerking met Klavertje 4

Op zondag 5 december 2020 heeft Bert Veld, de voorzitter van de kerkeraad, aansluitend aan de kerkdienst een presentatie gehouden over de status en nieuwste ontwikkelingen in de samenwerking tussen de Klavertje 4 gemeenten. --> Op de pagina over Klavertje 4 vind je de volledige tekst van deze presentatie.


Nieuw item over Gespreksgroepen

We hebben een nieuw item op de website toegevoegd over de drie gespreksgroepen toegevoegd onder Activiteiten. Hierin vind je een korte beschrijving per groep en de betreffende contactpersoon.


Sterke inperking kerkelijke activiteiten

Kerkdiensten worden van 16 december 2020 tot minstens 9 februari 2021 alleen online gehouden. Ze zijn te bekijken via de gebruikelijke kanalen.
Alle andere kerkelijke activiteiten in onze gemeenten gaan, in ieder geval tot 9 februari, niet door.


Bijwonen diensten niet mogelijk van 16 december 2020 tot 9 februari 2020
Helaas is het door huidige lockdown niet meer mogelijk om de diensten bij te wonen. Zodra dit weer (op beperkte schaal) mogelijk is, volgt hier een bericht. Voorlopig is het dus alleen mogelijk om de diensten online te volgen - alle diensten staan zoals gebruikelijk tijdig op deze website.
Oecumenische adventsvesper
Begin december is een oecumenische adventsvesper gemaakt. Een samenwerking tussen de Gabriël Parochie, PG Didam, PG Doetinchem (vierplek Wehl) en onze gemeente. Deze viering is ondertussen naar alle verzorgingshuizen gestuurd in Montferland ter bemoediging en is nu ook online beschikbaar.
Link naar YouTube filmpje van deze Vesperdienst

Oecumenische gebedsviering Nationale Dodenherdenking 2021

Dit is een gezamenlijke activiteit van de Protestantse Gemeente Didam, de Gabriëlparochie en onze gemeente.U kunt een link naar deze dienst vinden op deze pagina.


Naar aanleiding van tijdelijke verzwaring lockdown.

Op dinsdag 3 november heeft de overheid een tijdelijke verzwaring van de lockdown afgekondigd. Naar aanleiding van de persconferentie op 14 december is een aantal details in het protocol gewijzigd.

Lees hier verder het bericht op de website van PKN.


Nieuws over de website
Sinds september 2020 heeft deze website twee nieuwe webmasters, te weten Eduard Spaan en Fred Heuvel. Zeker de laatste van de twee zal de meesten bekend zijn. In de Kerkepraat 2.0 van november 2020 hebben zij zich verder voorgesteld.

Maarten Blom en Rien de Zeeuw hebben gelijktijdig met het aantreden van Eduard en Fred hun werkzaamheden als webmaster neergelegd. Maarten heeft dit gedaan om andere dingen te gaan doen. Rien gaat meer tijd stoppen in zijn kerkenraadslidmaatschap. Daarbij zal hij zich met name richten op het onderwerp communicatie.

Bij deze wisseling van de wacht is het belangrijk om alle contacten voor de website te laten verlopen via email adres: webmaster@protestantsbergh.nl. Alleen dan wordt het gelezen door één van de nieuwe webmasters.

Fred en Eduard, succes gewenst bij het beheer van deze website!
Maarten & Rien.


 

Meer nieuws is te vinden op de website Kerknieuws Protestantse Kerk Nederland

Neem ook eens een kijkje in de Agenda op deze website.
 
terug