do 18 apr 2019  om 19:00
Voorganger: Ds H. Nieuwenhuis
Kerk in Zeddam Witte Donderdag Heilig Avondmaal
Ouderling: Rob van Zadelhoff
Organist: Joop Agelink

Diaken : Hennie den Ouden
Koster  :Ton den Ouden

Liturgie
Er wordt gebruik gemaakt van een liturgie.

Cantorij
De cantorij onder leidng van Jos Thomassen werkt mee aan deze dienst.

Collecte  

Voedselbank Montferland 

Elke zondag staat in er in de kerk een mand waarin wij etenswaren kunnen leggen voor de Voedselbank. Ook kunt u voedsel afgeven: elke vrijdagmorgen 09.00-12.00 uur op de Pittelderstraat 20 te Didam. De Voedselbank is blij met uw hulp; zij heeft geen inkomsten als gevolg van verkoop. De voedselpakketten worden altijd gratis ter beschikking gesteld. De operationele kosten zijn laag gehouden omdat er uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers gewerkt wordt en er wordt ook niet  voor eten betaald. Ook onze bestuurders worden niet betaald. Alles wordt gefinancierd door giften van bedrijven, instanties en particulieren.  De Voedselbank zamelt voedseloverschotten in die anders vernietigd zouden worden en zorgt voor het kosteloos uitdelen van deze overschotten aan mensen die (tijdelijk) geen middelen hebben om het voedsel zelf aan te schaffen. Hiermee wordt armoede in de gemeente Montferland bestreden. Voor meer informatie www.voedselbankmontferland.nl

Meeluisteren?
Wil je live meeluisteren naar deze dienst, klik dan op Kerk in Zeddam

Verder werken mee:

Autodienst
Wil je hiervan gebruik maken, neem dan contact op met Wim Visser, 0314-662263 of 41530764
​Degenen die van de autodienst gebruik willen maken, graag bellen op woensdag vóór 19:00 uur. 
 

terug