vr 19 apr 2019  om 10:00
Voorganger: Ds H. Nieuwenhuis
Kerk in 's-Heerenberg Goede Vrijdag
Ouderling: Netty Colenbrander
Organist: Joop Agelink

Diaken : Hennie den Ouden
Koster  : Fred Heuvel 

Liturgie
Er wordt gebruik gemaakt van een liturgie.

Collecte 
Stichting de Schuilplaats 
Stichting Schuilplaats is een landelijke, interkerkelijke hulpverlenings organisatie die diverse plaatselijke en regionale hulpverleningslocaties in het land heeft waar mensen terecht kunnen met hulpvragen. Ook heeft Schuilplaats een landelijk aanbod vanuit een drietal gesprekslocaties in Nederland. De hulpverlening is gericht op ouders, kinderen vanaf 12 jaar, jongeren en volwassen en biedt diverse therapieën en ondersteuning op christelijke grondslag. Het doel van de stichting is het verlenen van hulp aan personen die in psychosociale nood verkeren. Voor meer info op www.stichtingschuilplaats.nl/

Meeluisteren?
Wil je live meeluisteren naar deze dienst, klik dan op Kerk in 's-Heerenberg. 


Verder werken mee:

Crèche
Joke Radstake is aanwezig voor de kleintjes.

Autodienst
Wil je hiervan gebruik maken, neem dan contact op met Maarten Blom, 06-12614558 of 0314-3244314.
​Degenen die van de autodienst gebruik willen maken, graag bellen op donderdag vóór 19:00 uur. 

 

terug