zo 16 jun 2019  om 10:00
Voorganger: Ds Henriëtte Nieuwenhuis
Kerk in Zeddam Heilig Avondmaal
Ouderling: Rob van Zadelhoff
Organist: Joop Agelink

Diaken : Tineke Menting en Martin Boslooper
Koster :  Marjolein Koelman en Hans Otte

Liturgie
U kunt hier de liturgie van de dienst lezen.

Collecte 
Stichting Bergh in het Zadel
Deze stichting heeft als doel het inzamelen van gelden voor kankerbestrijding. De opbrengst gaat voor 100% naar het kankeronderzoek zonder aftrek van organisatiekosten. Ruim één op de drie mensen in Nederland krijgt ooit kanker. Jaarlijks zijn dat ruim 75.000 nieuwe patiënten waarvan ongeveer de helft geneest. Stichting Bergh in het Zadel voor de Kankerbestrijding is in 1989 opgericht en heeft als doel het inzamelen van geld voor de kankerbestrijding. De stichting tracht haar doel te bereiken door het organiseren van de vierjaarlijkse fietstocht. De stichting heeft geen winstoogmerk. Ieder wetenschappelijk onderzoek vindt plaats na goedkeuring en onder auspiciën van KWF Kankerbestrijding.
Naast de fietstochten worden er jaarlijks diverse sponsoractiviteiten georganiseerd zoals de vier Golfdagen. Ook worden er soms bijzondere, persoonlijke initiatieven ontplooid, zoals de Barghse Jonges die met hun benefietconcerten een flinke bijdrage aan Bergh in het Zadel geleverd. Regelmatig worden ook collectebussen van Bergh in het Zadel geplaatst bij begrafenissen of recepties. Voor meer info www.berghinhetzadel.nl/sponsoring/doneren/

Meeluisteren?
Wil je live meeluisteren naar deze dienst, klik dan op Kerk in Zeddam Verder werken mee:

Crèche
Joke radstake is aanwezig voor de kleintjes.

Kinderverhaal
Annemieke van de Weerd leest tijdens de preek een kinderverhaal voor. 

Autodienst
Wil je hiervan gebruik maken, neem dan contact op met Joke Radstake, telefoon: 0314 - 662005.
Degenen die van de autodienst gebruik willen maken, graag bellen op vrijdag vóór 19:00 uur. 

Koffie/ Thee  
Na de dienst verzorgen Corrie Moltmaker en Lettie Schievenin het Imminkhuis de koffie en thee. 

terug