Zondag 17 jan 2021  om 10:00
Voorganger: ds. Deodaat van der Boon (Hummelo)
Live uitzending vanuit kerk 's-Heerenberg - 17 januari 2021
Tekst(en): Johannes 2: 1 11 (uit de vertaling van het NBG 2004/2007) (door lector Els Foppen))
Ouderling: Rien de Zeeuw
Organist: Wim Brunsveld

ORDE VAN DIENST

Protestantse gemeente ’s-Heerenberg-Zeddam
Tweede Zondag na Epifanie
17 januari 2021

Voorganger: ds. Deodaat van der Boon (Hummelo)
Ouderling: Rien de Zeeuw
Lector: Els Foppen
Organist: Wim Brunsveld
Koster en techniek: Maarten Blom en Jorieke Lokhorst

U kunt de orde van dienst hier downloaden
Als u deze dan uitprint kunt u de dienst op het hele scherm van uw computer, tablet of telefoon zien.
 

= = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = == = =

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aansteken van de kaarsen

Gezang 281: 1 en 2 – Wij zoeken hier uw aangezicht…’

Votum en groet

Gezang 281: 3 en 10 – Verschijn ons als de dageraad…’

Gebed

Schriftlezing: Johannes 2: 1 11 (uit de vertaling van het NBG 2004/2007) (door de lector)

Gezang 526: 3 – ‘In Kana was de gloed geweken…’

Overdenking

Psalm 68: 7 – ‘God zij geprezen met ontzag…’

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Collecte – Toelichting bij de collecte – de Bloemengroet

Gezang 416: 1 en 2 – ‘Ga met God…’

Zegen en gesproken Amen

= = = = = = = = = = = = = =

Collectedoel
17 januari 2021: Protestantse Kerk - Een goed verhaal (Kerk in Actie)
In de kerk leven we vanuit het goede verhaal dat de Bijbel ons vertelt. Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron
van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is, bijvoorbeeld als
het gaat om het zorgen voor een ander of de omgang met de natuur. Bijbelse verhalen nodigen je uit om deze te vertalen
naar je eigen leven. Daarmee wordt het goede verhaal van God en mensen een spiegel voor ons dagelijkse leven. In de
kerkdienst, in gespreksgroepen, tijdens catechisatie, bij bezoekwerk en op andere plekken zijn kerken bezig met dat
goede verhaal. Een goed verhaal laat je namelijk niet koud, maar brengt je in beweging. En een goed verhaal houd je
niet voor jezelf, maar deel je met anderen. De Protestantse Kerk biedt hiervoor ondersteunend materiaal aan. Daarnaast
worden andere initiatieven ontwikkeld om bijbelgebruik te bevorderen, bijvoorbeeld symposia.
In deze Maand van de Spiritualiteit collecteren we daarom mee voor het ontwikkelen van materialen en initiatieven die
mensen binnen én buiten de kerk uitnodigen om de Bijbel te openen.

Lees hier meer over dit project: Kerk in Actie
Doneren kan door een bedrag over te maken naar Kerk in Actie.


 

terug