Zondag 30 mei 2021  om 10:00
Voorganger: Ds. Sietse Visser, Tolkamer
Live uitzending vanuit kerk 's-Heerenberg - 30 mei 2021
Tekst(en): Exodus 3 .; 1-6 Johannes 3 .; 1-15

ORDE VAN DIENST
Protestantse Gemeente ’s-Heerenberg en Zeddam
Zondag 30 mei 2021, 10.00 uur in de kerk te ‘s-Heerenberg


Voorganger: ds. Sietse Visser, Tolkamer
Ouderling: Rien de Zeeuw
Diaken:  Hennie den Ouden 
Kerkrentmeester: Anneke Borkus
Lector: Rien de Zeeuw
Organist: Sandra van Gog
Koster & techniek:  Annemieke en Peter van der Weerd

U kunt de orde van dienst hier downloaden
Als u deze dan uitprint kunt u de dienst op het hele scherm van uw computer, tablet of telefoon zien.
 

= = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = =


ORDE VAN DIENST PROT. GEMEENTE ’S-HEERENBERG-ZEDDAM
30-05-2021

Orgelspel

Woord van welkom – door de ouderling van dienst

Stilte

De kaarsen op tafel worden aangestoken


Bemoediging en groet                                                                                  

Lied  psalm 8 1,2,3.

Gebed

Schriftlezing(en)         lezing uit de Tora -  Exodus 3 1-6

Lezing uit het evangelie – Johannes 3 1-15
Lied  gezang 834


Verkondiging

Stilte

Orgelspel

Lied  gezang 903 1,2,3.

Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader)

Mededelingen – door de diaken van dienst

Slotlied lied 315 Heb dank o God van alle leven…

Zegen

====================================================
Collectedoel 30 mei 2021

 – Jong in Actie (Kerk in Actie) Jongeren en diaconaat: een mooie combinatie. Met Jong in Actie, een samenwerkingsproject van Jong Protestant en Kerk in Actie, maken jongeren kennis met een diaconaal project en gaan ze ook diaconaal aan de slag. Deze activiteiten zijn onderdeel van een groter programma dat door Jong Protestant en Kerk in Actie is ontwikkeld en jongeren bewust maakt van het belang van diaconaat. Daarnaast geeft het programma gemeenten handvatten hoe ze jongeren en diaconaat structureel kunnen verbinden. Kerk in Actie, NL52 ABNA 0414 1414 15, o.v.v. Collecte Jong Protestant 30 mei. Meer info.; https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/

terug