zondag 25 september 2022 om 10.00

Live uitzending vanuit kerk 's-Heerenberg - 25september 2022
Voorganger(s): Ds. Bos
Tekst(en): Matteus 20:1-16 en 1 Kor. 13:4
Ouderling(en): Netty Colenbrander
Organist: Wim brunsveld

ORDE VAN DIENST
Protestantse gemeente ’s-Heerenberg-Zeddam
25-09-2022


Voorganger: Ds. D.Bos
Ouderling: Netty Colenbrander
Orgel: Wim brunsveld
U kunt de orde van dienst hier downloaden.

Als u deze dan uitprint, kunt u de dienst op het hele scherm van uw computer, tablet of telefoon zien.

= = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = =

ORDE VAN DIENST PG ’S-HEERENBERG-ZEDDAM d.d. 25-9-2022 in ’s-Heerenberg.

Orgelspel

Woord van welkom – door de ouderling van dienst

De kaars op tafel wordt aangestoken door de ouderling van dienst.


Gemeente gaat staan

Stilte

Bemoediging en groet                                                                                
V: Onze hulp is de Naam van de Heer
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid
A: EN NIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.

V: Er is genade voor u en vrede van God, onze Vader, van Jezus Christus, onze Heer.
A: AMEN

Lied 971:1,2
(gemeente gaat zitten)

De Leefregels

Lied 119:1,21

Inleidende woorden

Gebed

Lied van de maand:388

Schriftlezing:Matteüs 20:1-16 en 1 Kor.13:4
Lied 791:1,4

Verkondiging

Orgelspel

Lied 991:1,2,3,6,7

Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader hardop meegesproken door gemeente)
Klokgeluid tijdens het Onze Vader door de koster.

Mededelingen – door de diaken van dienst (o.a. collecten)

Gemeente gaat staan

Slotlied 422

Zegen
Afgesloten met een gezamenlijk gezongen AMEN
Orgelspel (terwijl de kerkgangers naar buiten gaan)

Collectedoel
De opbrengst voor de diaconie gaat deze septembermaand naar Stichting Urgent Noden (SUN).
Aan mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen wordt hulp geboden bij acute financiële nood.
Onze diaconie steunt SUN mede door deel uit te maken van het dagelijks bestuur van de stichting.
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u, desgewenst overmaken op
Rabobank IBAN: NL97 RABO 0326 6892 65
t.n.v. C.v.D. Prot. Gem. ‘s-Heerenberg-Zeddam

​​​​​​

De opbrengst voor de kerk is voor de eredienst (2e) en de kerkelijke gebouwen (3e).
De collecte voor de kerk kunt u, desgewenst overmaken op
Rabobank IBAN: NL22 RABO 0374 6535 26
Of op ING bank IBAN: NL62 INGB 0000 8535 71
T.n.v. C.v.K. Prot.Gem. ‘S-Heerenberg-Zeddam
Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Agenda deze week
 

Wanneer Wat Waar
zo 25 sep Kerk op schoot 11.30 uur Kerk Zeddam
di  27 sep Oec. gespreksgroep
 
14.00 uur Imminkhuis,Zeddam
do  29 sep Quilten
Pauzeren op de berg des Heren
Cantorij
09.30 uur Imminkhuis, Zeddam
10.00-13.00 uur Kerk 's-Heerenberg
19.30 uur Kerk, Zeddam
zo  2 okt. Kerkdienst 10.00 uur Kerk, Zeddam

terug