woensdag 28 september 2022 om 19:30

Woensdagavondgebed live uitzending vanuit Terborg
Voorganger(s): Ds. Jan Fischer, Ds. Theo Menting. Ds. Gerjanne v.d. Velde
Tekst(en): Lucas 17: 1-10

WOENSDAGAVONDGEBED
28-09-2022
vanuit de protestantse kerk in Terborg

19.30 uur - uitzending via www.kerkdienstgemist.nl

voorgangers: ds. Gerjanne Van der Velde en ds. Fischer, Ds. Theo Menting
organist:
U kunt de orde van dienst hier downloaden
Als u deze dan uitprint, kunt u de dienst op het hele scherm van uw computer, tablet of telefoon zien. 
=======================================================================

Protestantse gemeenten
Silvolde, Etten – Terborg – Ulft,
’s Heerenberg – Zeddam, Gendringen – Bontebrug

LITURGIE voor het AVONDGEBED, 28 september ’22 in Terborg

 

Orgelspel
Moment van stilte
De kaarsen worden aangestoken
Opening:
V: Heer, open mijn lippen
            G: mijn mond zal zingen van uw eer.
V: God, kom mij te hulp
            G: Heer, haast u mij te helpen.

Lied: NLB 275, 1 t/m 5

Psalmengebed – Psalm 37, 1 t/m 11
Orgelspel
Lezing : Lucas 17, 1 t/m 10

Moment van inkeer en verstilling

Lied: NLB 923, 1+2+3

Avondgebed: (van Sytze de Vries)

De nacht valt.
Onze wereld is nu klein en stil, vol duisternis.
God, die niet slaapt, U zoeken wij:
Wees ons een wachter, sta ons bij!

Als deze dag ten einde gaat,
staan wij, verward in goed en kwaad, voor U, O God,
wij weten niet waar onder ons uw wil geschiedt.

De onrust blijft.
Fel is de gloed van alle angst en overmoed.
Ons hart wil zwerven,
zoeken tot het rust hervindt in U, o God.Het licht, dat in ons midden brandt
houdt levend hoe van hogerhand
de nacht aan banden is gelegd.
Gij hebt de morgen toegezegd.

Gij houdt het donker en het licht omvat.
Gij houdt uw oog gericht op wie vervallen aan de nacht,
op wie geen mens, geen vriend meer wacht.

Gij, die ons redt van ons tekort,
geef dat de nacht een doorgang wordt naar leven,
dat door U bezield niet langer voor de machten knielt.

Stilte

Onze Vader, die in de Hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd, uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.;
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de Boze.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid. Amen


Slotlied: NLB 248, 1 t/m 4

Zegenbede:

Moge de God van liefde,
die zijn liefde uitdeelde
ons sterken in onze liefde voor anderen.
Moge de Zoon die zijn leven uitdeelde
ons helpen te delen met elkaar.
Moge de Heilige Geest, die in ons woont,
ons zo bezielen dat wij zelf een zegen zijn.
Amen


Orgelspel
 

terug