zo 15 jul 2018  om 10:00
Voorganger: Ds mevr. C. Klaver
Kerk in 's-Heerenberg
Ouderling: Sijnie Heuvel
Organist: Marijke Koster

Diaken : Hennie den Ouden
Koster  : Fred Heuvel


Crèche
Abby Boreo is aanwezig voor de kleintjes.

Kinderverhaal
Abby Boreo leest tijdens de preek een kinderverhaal voor. 

Autodienst
Wil je hiervan gebruik maken, neem dan contact op met Wim Visser, 0314-662263 of 06-41530764.

Orde van dienst 

            VOORBEREIDING
Orgelspel
Mededelingen

Intochtslied                Lied 84: 1 en 2         
Votum
Groet

Lied                            Lied 84: 3 en 6         
Smeekgebed:
na: ‘Zo roepen wij U aan’,  responsie: Heer, ontferm U

Lied                            Lied 869: 1, 3 en 6     

            DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schriften
 Lied                           Lied 326: 1 en 2       
Eerste lezing             Jozua 23: 1 – 6; Jozua 24: 29, 30 en 33          
 Lied                           Lied 326: 3 en 4      
Tweede lezing           Johannes 11: 1 - 44
 Lied                           Lied 326: 5 en 6       
Uitleg en verkondiging
 Lied                            Lied 840                   
          
DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN
Gebeden - stil gebed - Onze Vader 
Geven van de gaven

Slotlied                     Lied 827: 1, 2 en 4   
Zegen           


Meeluisteren?
Wil je live meeluisteren naar deze dienst, klik dan op Kerk in 's-Heerenberg.

Collecte  
Project Team-Up
De sociaal-emotionele behoeften van gevluchte kinderen in Nederland worden vaak gemakkelijk over het hoofd gezien. Gevluchte kinderen hebben grote behoefte aan ontspanning, structuur en veiligheid. Zodat ze weer gewoon kind kunnen zijn. War Child, UNICEF Nederland en Save the Children bundelen daarom hun jarenlange expertise en ontwikkelen een programma voor gevluchte kinderen in Nederland. Het gezamenlijke project ‘TeamUp’ biedt deze kinderen activiteiten zoals sport, spel en dans. Zo kunnen ze zich ontspannen, hun nare ervaringen een plek geven en weer even kind zijn. Dat is noodzakelijk om zich weer veilig te voelen.
De activiteiten zijn een aanvulling op initiatieven van andere organisaties en de Nederlandse overheid. 

 

terug