zo 11 nov 2018  om 10:00
Voorganger: Ds H. De Bruijn uit Arnhem
Kerk in 's-Heerenberg
Tekst(en): Psalm 90: 1 -6 en Openbaring 21; 1-6
Ouderling: Christa Klaver
Organist: Atze Douma

Diaken Hennie den Ouden
Koster  : Fred Heuvel


Crèche
Jannie Harmsen is aanwezig voor de kleintjes.

Kinderverhaal
Sijnie Heuvel leest tijdens de preek een kinderverhaal voor. 

Autodienst
Wil je hiervan gebruik maken, neem dan contact op met Gerrit Bloemendaal, 0314-6622236 of 06-50267502

​Degenen die van de autodienst gebruik willen maken, graag bellen op vrijdag vóór 19:00 uur. 

Liederen
In deze dienst wordt gezongen uit het Liedboek:
Lied 90a     : 1,3 en 4
Psalm 103c: 1 en 2
Lied 513     : 1 en 2
Lied 513     : 3 en 4
Lied 852     : 1, 2 en 3
Lied 248
Lied 425

Meeluisteren?
Wil je live meeluisteren naar deze dienst, klik dan op Kerk in 's-Heerenberg.

Collecte 
Stichting Bergh in het Zadel
Ruim één op de drie mensen in Nederland krijgt ooit kanker. Jaarlijks zijn dat ruim 75.000 nieuwe patiënten waarvan ongeveer de helft geneest. Stichting Bergh in het Zadel voor de Kankerbestrijding is in 1989 opgericht en heeft als doel het inzamelen van geld voor de kankerbestrijding. De stichting tracht haar doel te bereiken door het organiseren van de vierjaarlijkse fietstocht. De stichting heeft geen winstoogmerk. Ieder wetenschappelijk onderzoek vindt plaats na goedkeuring en onder auspiciën van KWF Kankerbestrijding. De inzet van de honderden vrijwilligers gebeurt allemaal ‘pro deo’. Alle donaties op welke manier dan ook komen volledig ten goede aan het onderzoek naar kanker. Er worden geen onkosten vergoed, noch worden andere onkosten in rekening gebracht. Ook wordt door het KWF van door Bergh in het Zadel ingebrachte financiën geen organisatiekosten in mindering gebracht. Lees meer op : www.berghinhetzadel.nl
 

terug