“Wat Hij u ook zegt, doet dat!”
zo 13 jan 2019  om 10:00
Voorganger: Ds. Leo van Gog, Doetinchem
Kerk in 's-Heerenberg
Tekst(en): Jesaja 62:1-5; Johannes 2:1-11
Ouderling: Sijnie Heuvel
Organist: Atze Douma

Diaken : M. Boslooper
Koster  : Fred Heuvel

Liturgie
Er wordt gebruik gemaakt van een liturgie.  U kunt deze hier meelezen.

Collecte 

Vrienden van Den Ooiman

De stichting TBBLZ is de vriendenstichting van verpleeghuis Den Ooiman in Doetinchem. Namens alle vrienden probeert TBBLZ het leven van de bewoners mooier en aangenamer te maken.

Binnen verpleeghuis Den Ooiman in Doetinchem is de Nederlandse Hervormde Stichting ter behartiging van de belangen van langdurig zieken (afgekort TBBLZ) actief. De stichting is opgericht in 1963 door het toenmalige bestuur van Hervormde stichting verpleeghuis Den Ooiman. Deze stichting heeft ten doel er zorg voor te dragen om het verblijf binnen het verpleeghuis voor de bewoner individueel of per groep aangenamer te maken door iets extra's te doen. Dit doel wordt nog steeds nagestreefd. Mocht een bewoner bijvoorbeeld uit financieel oogpunt niet mee kunnen met een door Den Ooiman georganiseerde vakantie, kan de bewoner een beroep doen op TBBLZ.

De financiële middelen van de stichting worden bijeengebracht door giften van diverse diaconieën uit de omgeving. Hier vindt u meer informatie over dit project.

Meeluisteren?

Wil je live meeluisteren naar deze dienst, klik dan op Kerk in 's-Heerenberg. 


Verder werken mee:

Crèche

Jannie Harmsen is aanwezig voor de kleintjes.

Kinderverhaal
Abby Borreo leest tijdens de preek een kinderverhaal voor. 

Autodienst
Wil je hiervan gebruik maken, neem dan contact op met Gerrit Bloemendaal, telefoon 0314-662263 of 06-41530764
Degenen die van de autodienst gebruik willen maken, graag bellen op vrijdag vóór 19:00 uur. 

Koffiedienst ??

 

 

terug