zo 7 jan 2018  om 10:00
Voorganger: Ds F.A. Gijzel
Kerk in 's-Heerenberg
Ouderling: Sijnie Heuvel
Organist: Joop Agelink

Diaken : Hennie den Ouden
Koster  : Fred Heuvel


Crèche
Eveline Bockting en Silvia Kupers zijn aanwezig voor de kleintjes.

Kinderverhaal
Arjan of Marian van Kessel leest tijdens de preek een kinderverhaal voor. 

Autodienst
Wil je hiervan gebruik maken, neem dan contact op met Eef Duthler, 0314-651301

Liturgie
Er wordt geen gebruik gemaakt van een liturgie.

Liederen 
In deze dienst wordt uit het Liedboek gezongen
Lied 919
Lied 213: 1, 2
Lied 149: 2, 3,5
Lied 482
Lied 972: 1, 2, 5, 8, 9
Lied 531

Meeluisteren?
Wil je live meeluisteren naar deze dienst, klik dan op Kerk in 's-Heerenberg

Collecte 
Het Neon jongerenwerk 

Het jongerencentrum ’t Schienvat is er voor kinderen en jongeren in Finsterwolde, Nieuweschans, Beerta en omstreken

In Oost-Groningen krimpt de bevolking en staan voorzieningen voor jongeren onder druk. Tegelijk is het een regio waar nogal wat jonge mensen opgroeien onder ongunstige omstandigheden. Er is sprake van werkloosheid, armoede, lage of geen opleiding en schulden. Het Neon jongerenwerk met jongerencentrum ’t Schienvat is er voor kinderen en jongeren in Finsterwolde, Nieuweschans, Beerta en omstreken. Vanuit het jongerencentrum en het straathoekwerk wordt aan kinderen en jongeren hulp geboden en worden activiteiten georganiseerd. Het uitgangspunt daarbij zijn de talenten van deze jonge mensen, niet hun problemen en gebreken. Ze krijgen waardering en worden gestimuleerd om zich verder te ontplooien.
 

terug