zo 28 jan 2018  om 10:00
Voorganger: Ds F.A. Gijzel
Kerk in 's-Heerenberg Bevestiging ambtsdrager
Ouderling: Netty Colenbrander
Organist: Steef Oosterbeek

Diaken : Bert Veld
Koster :  Fred HeuvelCrèche
Abby Borreo is aanwezig voor de kleintjes.

Kinderverhaal
Annemiek van de Weerd leest tijdens de preek een kinderverhaal voor. 

Autodienst
Wil je hiervan gebruik maken, neem dan contact op met Joke Radstake, 0314-662005 of 06-15502680.

Liturgie
Er wordt in deze dienst gebruik gemaakt van een liturgie.

Cantorij 
Onze cantorij onder leiding van Jos Thomassen verleent medewerking aan deze dienst.

Meeluisteren?
Wil je live meeluisteren naar deze dienst, klik dan op Kerk in 's-Heerenberg.

Collecte 
TBBLZ Doetinchem
Binnen verpleeghuis Den Ooiman in Doetinchem is de Nederlandse Hervormde Stichting Ter Behartiging van de Belangen van Langdurig Zieken (afgekort TBBLZ) actief. De stichting is opgericht in 1963 door het toenmalige bestuur van Hervormde stichting verpleeghuis Den Ooiman. Deze stichting heeft ten doel er zorg voor te dragen om het verblijf binnen het verpleeghuis voor de bewoner individueel of per groep aangenamer te maken door iets extra's te doen. Dit doel wordt nog steeds nagestreefd. Mocht een bewoner bijvoorbeeld uit financieel oogpunt niet mee kunnen met een door Den Ooiman georganiseerde vakantie, kan de bewoner een beroep doen op TBBLZ.
De financiële middelen van de stichting zijn destijds bijeengebracht door giften van diverse diaconieën uit de omgeving. 
 

terug