zo 4 feb 2018  om 10:00
Voorganger: Ds F.A. Gijzel
Kerk in Zeddam
Ouderling: Rob van Zadelhof
Organist: Joop Agelink

Diaken : Hennie den Ouden en Tineke Menting
Koster  :  Gerrie Kerstjes


Crèche
Joke Radstake is aanwezig voor de kleintjes.

Kinderverhaal
Coby van Viegen leest tijdens de preek een kinderverhaal voor. 

Autodienst
Wil je hiervan gebruik maken, neem dan contact op met Wim Visser, 0314-662263 of 06-41530764.

Liturgie
Er wordt geen gebruik gemaakt van een liturgie.

Liederen
In deze dienst worden de volgende liederen uit het Liedboek gezongen:

Lied: 413: 1, 2, 3
Lied: 405: 3
Lied: 154 B: 3,6,7,8,9
Lied: 288
Lied: 526: 3
Lied: 672: 3, 6
Lied: 791: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Meeluisteren?
Wil je live meeluisteren naar deze dienst, klik dan op Kerk in Zeddam

Collecte 
Stichting Stoelenproject De Duif Arnhem
Het Bed-bad-brood Stoelenproject in Arnhem verwacht 20 mensen op te vangen. De opvang is bedoeld voor asielzoekers die door omstandigheden geen paspoort meer hebben. Zij komen niet in aanmerking voor opvang in een asielzoekerscentrum. Maar ook kunnen kwetsbare burgers die geen onderdak hebben van de opvang gebruik maken. Inmiddels wijst de praktijk uit (2016) dat elke nacht alle plaatsen gevuld zijn. Er zijn asielzoekers aanwezig maar het merendeel betreft andersoortige kwetsbare burgers. Naast subsidie van de gemeente Arnhem is de stichting financieel afhankelijk van bijdragen van kerkelijke-, maatschappelijke instellingen en van particulieren. Internet: http://www.stoelenprojectdeduif.nl/
 

terug