zo 11 feb 2018  om 10:00
Voorganger: Ds F.A. Gijzel
Kerk in Zeddam
Ouderling: Christa Klaver

Diaken  : Hennie den Ouden
Koster  :  Ton den Ouden


Crèche
Gerry Vreuls is aanwezig voor de kleintjes.

Kinderverhaal
Hennie den Ouden leest tijdens de preek een kinderverhaal voor. 

Autodienst
Wil je hiervan gebruik maken, neem dan contact op met Cor Bakker, 0049-2822981871

Liturgie
Er wordt geen gebruik gemaakt van een liturgie.

Liederen
In deze dienst zingen wij uit het Liedboek:
Lied: 91 A: 1
Lied: 906: 1, 5, 7
Lied: 906: 6
Lied: 218
Lied: 288
Lied: 556
Lied: 912: 2, 3, 4, 5

Cantorij
Aan deze dienst werkt onze cantorij mee onder leiding van Jos Thomassen.

Meeluisteren?
Wil je live meeluisteren naar deze dienst, klik dan op Kerk in Zeddam

Collecte 
Collecte voor Stichting Voedselbank Montferland
Goed bruikbaar voedsel. Daar draait het om bij de voedselbank. Op de ene plek is goed voedsel over en dreigt het weggegooid te worden. Op een andere plek is het hard nodig, maar kunnen de mensen het tijdelijk niet betalen. Ziedaar de rol van de voedselbank: bemiddelen tussen de ene en de andere plek. Dit alles op inspiratie van wat Moeder Theresa ooit stelde: "Wat me het meest ergert is niet dat er rijken en armen bestaan, het is de verspilling". Internet: http://www.voedselbankmontferland.nl/

 

terug