zo 25 feb 2018  om 10:00
Voorganger: Ds F.A. Gijzel
Kerk in Zeddam
Ouderling: Netty Colenbrander
Organist: Marijke Koster

Diaken : Martin Boslooper
Koster : Gerrie Kersjes


Crèche
Jannie Harmsen is aanwezig voor de kleintjes.

Kinderverhaal
Arjan Kessel leest tijdens de preek een kinderverhaal voor. 

Autodienst
Wil je hiervan gebruik maken, neem dan contact op met Wim Visser, 0314-662263 of 06-41530764.

Liturgie
Er wordt geen gebruik gemaakt van een liturgie.

Meeluisteren?
Wil je live meeluisteren naar deze dienst, klik dan op Kerk in Zeddam

Liederen
In deze dienst worden de volgende liederen gezongen uit het Liedboek:

Lied: 25 A
Lied: 562
Lied: 835
Lied: 765: 1, 3, 5, 6
Lied: 838
Lied: 561: 5
Lied: 623: 1, 7, 8

Collecte 
Collecte Stichting Perspectief voor boeren en tuindergezinnen in de knel, een fonds voor vakantie, rust en ontspanning.
Overal ter wereld is een uitstroom van de boerenstand, terwijl we landbouwers nodig hebben om een gezonde en betaalbare voeding te produceren. Decennia lang moeten kleine en middelgrote bedrijven ook in Nederland plaats maken voor grootschalige, geïndustrialiseerde en rationeel gerunde bedrijven. Ook grote bedrijven kunnen om verschillende redenen failliet gaan. De boer en tuinder willen graag ‘loon naar werken’ en een faire prijs voor het product. Helaas kunnen niet alle agrariërs deze ratrace van groei naar een groter en een moderner bedrijf bijhouden en moeten soms stoppen met hun bedrijf. Door de sociale gevolgen van deze landbouwontwikkelingen is er in deze gezinnen vaak geen ruimte om op vakantie te gaan en biedt de Stichting Perspectief hiervoor een eenmalige financiële tegemoetkoming. Internet: http://www.vakantiefondsperspectief.

terug