zo 25 mrt 2018  om 10:00
Voorganger: Ds J. ter Avest uit Arnhem
Kerk in 's-Heerenberg
Ouderling: Christa Klaver
Organist: Steef oosterbeek

Diaken : Bert Veld
Koster  : Fred Heuvel


Crèche
Abby Boreo is aanwezig voor de kleintjes.

Kinderverhaal
Hennie den Oudenleest tijdens de preek een kinderverhaal voor. 

Autodienst
Wil je hiervan gebruik maken, neem dan contact op met Cor Bakker, 0049-2822981871.

Liturgie
Er wordt geen gebruik gemaakt van een liturgie.

Liederen 
Uit het liedboek wordt gezongen:
Lied 84: 1 en 2
Lied 98: 1 en 3
Lied 551: 1, 2, 3 en 4
Lied 552
Lied 1006
Lied 416

Cantorij 
Aan deze werkt mee onze cantorij onder leiding van Jos Tomassen.

Meeluisteren?
Wil je live meeluisteren naar deze dienst, klik dan op Kerk in 's-Heerenberg.

Collecte 
Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda - Oeganda
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Door de jarenlange oorlog zijn vrouwen en mannen getraumatiseerd, konden kinderen niet of nauwelijks naar school en kunnen gezinnen moeilijk rondkomen. Moeders hebben moeite hun kinderrijke gezin iedere dag weer van eten te voorzien, zeker als hun mannen door overmatig drankgebruik gewelddadig zijn. Medewerkers van Mothers’ Union, het vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, bezoeken deze vrouwen en bouwen een vertrouwensband op. Wat zijn hun grootste uitdagingen? Geweld, gebrek aan inkomsten of isolement? Samen werken ze aan verbetering. Zo zorgt Mothers’ Union voor zaaigoed, zodat moeders zelf in hun inkomsten kunnen voorzien en maken zij moeilijke onderwerpen als huiselijk geweld en drankgebruik bespreekbaar. Zo worden kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda sterker.
 

terug