zo 4 mrt 2018  om 10:00
Voorganger: Ds F.A. Gijzel
Kerk in 's-Heerenberg
Ouderling: Sijnie Heuvel
Organist: Wim Brunsveld

Diaken : Hennie den Ouden
Koster  : Fred Heuvel


Crèche
Linda Perloy is aanwezig voor de kleintjes.

Kinderverhaal
Sijnie Heuvel leest tijdens de preek een kinderverhaal voor. 

Autodienst
Wil je hiervan gebruik maken, neem dan contact op met Maarten Blom, 06-12614558 of 0314-344314.

Liturgie
Er wordt geen gebruik gemaakt van een liturgie.

Liederen
Uit het Liedboek worden de volgende liederen gezongen:
Lied 978: 1, 2, 3
Lied 978:4
Lied 441: 3, 4, 5
Lied van de maand 573: 1, 2, 7, 8, 14, 9
Lied 340 B
Lied 758: 1, 2, 3

Meeluisteren?
Wil je live meeluisteren naar deze dienst, klik dan op Kerk in 's-Heerenberg.

Collecte 
Schuldhulpmaatje
Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden, of geen overzicht in hun financiën. Als je er zelf niet meer uitkomt, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Iemand die zonder te oordelen met je aan de slag gaat om financieel orde op zaken te stellen. Dat is precies wat Schuldhulpmaatje doet. De schuldenproblematiek in Nederland groeit; steeds meer mensen hebben tijdelijk of blijvend schulden. Daarmee ligt ook armoede op de loer of is al een feit. Het politieke klimaat werkt niet mee om dit tij de keren. De inzet van vrijwilligers is nodig en inmiddels erkend door een effectieve lobby van Kerk in Actie bij Tweede Kamerleden.
Een aantal jaren geleden nam Kerk in Actie het initiatief tot samenwerking met andere kerken en christelijke organisaties om het project SchuldHulpMaatje van de grond te tillen. Binnen dit project worden ‘maatjes’ opgeleid om mensen in (beginnende) schulden te begeleiden en te coachen. Het is een vernieuwend spoor van diaconie die inzet op een structurele aanpak van armoedebestrijding.
 

terug