zo 1 apr 2018  om 10:30
Voorganger: Ds H. Haan uit Toldijk
Kerk in Zeddam 1e PAASDAG
Ouderling: Netty Colenbrander
Organist: Joop Agelink

Diaken : Bert Veld
Koster  : Marjolein van Heteren


Crèche
Gerry Vreuls is aanwezig voor de kleintjes.

Kinderverhaal
Coby von der Brüggen leest tijdens de preek een kinderverhaal voor. 

Autodienst
Wil je hiervan gebruik maken, neem dan contact op met Eef Duthler, 0314-651301.

Liturgie
In deze dienst wordt gebruik gemaakt van een liturgie.

Cantorij 
Aan deze dienst werkt mee onze cantorij onder leiding van Jos Thomassen.

Meeluisteren?
Wil je live meeluisteren naar deze dienst, klik dan op Kerk in Zeddam.

Collecte 
Protestantse Kerk collecte - Jeugdwerk (Pasen)
Kliederen in de kerk! Op een zondagmiddag in Spijkenisse lopen een moeder en haar dochter schuchter de kerk binnen waar Kliederkerk plaatsvindt. Al snel verliezen ze zich in de creatieve werkvormen waarmee ze spelenderwijs een bijbelverhaal ontdekken. Ook genieten ze van een vertelling en een gezamenlijke maaltijd. Ze hebben weinig met de kerk, maar willen wel meer weten, vertellen ze. Na dit eerste bezoek komen ze regelmatig terug en nemen zelfs klasgenootjes en buurmeisjes mee. Afgelopen vijf jaar zijn meer dan 100 Kliederkerken gestart. JOP, Jong Protestant, brengt deze Kliederkerken via digitale en fysieke ontmoetingen met elkaar in verbinding. Ook ondersteunt JOP Kliederkerken met tips en advies om verder te groeien in geloof en creativiteit. Collecteer mee en help Kliederkerken om uitnodigende gemeenschappen te zijn voor alle leeftijden

terug