zo 8 apr 2018  om 10:00
Voorganger: Ds W te Boom uit Didam
Kerkdienst in Zeddam
Ouderling: Christa Klaver
Organist: Joop Agelink

Diaken : Tineke Menting
Koster  : Gerry Kerstjes


Crèche
Eveline en Sylvia zijn aanwezig voor de kleintjes.

Kinderverhaal
Sijnie Heuvel tijdens de preek een kinderverhaal voor. 

Autodienst
Wil je hiervan gebruik maken, neem dan contact op met Joke Radstake, 0314-662005.

Liturgie
Er wordt geen gebruik gemaakt van een liturgie.

Liedboek
In deze dienst zingen wij uit het Liedboek de liederen
Lied 637
Lied 81: 1, 4, 7 (mannen), 8 ( vrouwen ), 9 ( mannen ), 14 ( vrouwen )
Lied 621
Lied 175: 1, 2 en 3
Lied 675
Lied 653: 1, 3, 4 en 7
Lied 642: 1, 3, 5 en 7

Meeluisteren?
Wil je live meeluisteren naar deze dienst, klik dan op Kerk in Zeddam.

Collecte 
Collecte voor stichting Orhei, voor kinderen in Moldavië 
In Moldavië leven relatief veel gezinnen in uitzichtloze situaties. Onder andere door langdurige werkloosheid van beide ouders of alcohol misbruik. Dit heeft z’n effect op de kinderen: Er is sprake van verwaarlozing, huiselijk geweld of gedwongen kindercriminaliteit (bijv. diefstal). Wanneer deze situaties onhoudbaar dreigen te worden, grijpen maatschappelijk werkers of jeugdagenten in door uithuisplaatsing. Kleine kinderen krijgen vaak al snel een plekje bij een familielid of gastouders, maar voor kinderen vanaf ongeveer 8 tot 18 jaar is dat lastiger. Vaak vragen deze kinderen een specifieke aanpak. Het komt helaas voor dat deze kinderen tijdelijk in een politiebureau/cel of in een huis van bewaring worden geplaatst, om in ieder geval een ‘veilige plek’ te bieden. Vandaar dat de stichting een crisisopvang gaat realiseren.
Voor meer info klik op Stichting Orhei

terug