zo 29 apr 2018  om 10:00
Voorganger: Ds J. van Sloten uit Emmerich
Kerkdienst Zeddam Taizé dienst
Ouderling: Rob van Zadelhoff
Organist: Joop Agelink

Diaken : Tineke Menting
Koster  : Annemiek van de Weerd


Crèche
Joke Radstake is aanwezig voor de kleintjes.

Kinderverhaal
Annemiek van de Weerd leest tijdens de preek een kinderverhaal voor. 

Autodienst
Wil je hiervan gebruik maken, neem dan contact op met Maarten Blom, 06-12614558 of 0314-344314.

Cantorij 
Onze cantorij onder leiding van Jos Thomassen werkt aan dezeTaizé dienst mee.

Liturgie
Er wordt geen gebruik gemaakt van een liturgie.

Liederen
In deze dienst zingen we uit het Liedboek
Lied 98: 1
Lied 98: 2 en 3
Lied 598
Lied 103e
Lied 117 d
Lied 895
Lied 657: 1 ( a ), 2 ( vr ), 3 ( m ), 4 ( s )
Lied 875

Meeluisteren?
Wil je live meeluisteren naar deze dienst, klik dan op Kerk in Zeddam.

Collecte  
Collecte Stichting de Schuilplaats
Stichting Schuilplaats is een landelijke, interkerkelijke hulpverleningsorganisatie die diverse plaatselijke en regionale hulpverleningslocaties in het land heeft waar mensen terecht kunnen met hulpvragen. Daarnaast heeft Schuilplaats een landelijk aanbod vanuit een drietal gesprekslocaties in Nederland. De hulpverlening is gericht op ouders, kinderen vanaf 12 jaar, jongeren en volwassen en biedt diverse therapieën en ondersteuning op christelijke grondslag. Het doel van de stichting is het verlenen van hulp aan personen die in psychosociale nood verkeren. Daarnaast heeft zij een consultatiefunctie voor ambtsdragers. 
 

terug