zo 6 mei 2018  om 10:00
Voorganger: Ds S. Visser uit Tolkamer
Kerk in 's-Heerenberg
Ouderling: Christa Klaver
Organist: Wim Brunsveld

Diaken : Hennie den Ouden
Koster  : Fred Heuvel


Crèche
Abby Boreo is aanwezig voor de kleintjes.

Kinderverhaal
Sijnie Heuvel leest tijdens de preek een kinderverhaal voor. 

Autodienst
Wil je hiervan gebruik maken, neem dan contact op met Cor Bakker, 0049-2822981871.

Liturgie
Er wordt geen gebruik gemaakt van een liturgie.

Liederen
In deze dienst wordt uit het Liedboek gezongen:

Lied 66: 1,2
Lied 66: 3
Lied 561
Lied 659
Lied 33: 1,2
Lied 791: 1,2,3,4
Lied 754
Lied 650
Lied 416

Meeluisteren?
Wil je live meeluisteren naar deze dienst, klik dan op Kerk in 's-Heerenberg.

Collecte 
Collecte Protestantse Kerk, Missionair Werk en Kerkgroei
Help de nieuwe kerk in Deventer
Vondst is een community van de Lebuïnuskerk in Deventer. Samen met creatievelingen uit de stad geeft deze pioniersplek vorm aan een programma dat draait om bezieling, creativiteit en vernieuwing. Samen met twijfelaars, niet-weters, atheïsten en gelovigen gaat de community op zoek naar actuele vormen van kerkzijn. Ze neemt het goede mee uit het verleden, maar richt de blik op de toekomst. In kleinschalige, intieme events worden mensen tot stilte en reflectie uitgedaagd. In de kroeg worden verhalen uit de Bijbel en andere klassieke geschriften op literaire wijze besproken. Een eigentijdse vorm van spiritualiteit die aansluit bij het dagelijks leven van de huidige generatie.
 

terug