di 12 december 2017

Kerkenrraadsvergadering

Locatie: 
 Zeddam Imminkhuis
Tijdstip: 
 20:00  - 22:00

De vergadering is openbaar. Wil je aanwezig zijn, neem dan contact op met de scriba.


AGENDA voor de kerkenraad van12 december 2017

1. Opening door Hennie den Ouden

2. Presentatie inlogprocedure door Maarten Blom.(bijlage)

3. Vaststelling notulen kerkenraad  14 november  2017

4. Ingekomen stukken
    Kort verslag Moderamen (bijlage)

5. Voorzitter
    -  Samenwerking Etten - Terborg ( 8 december 2017)
    -  Evaluatie gemeenteavond
       De avond was goed bezocht. De presentaties waren duidelijk en goed.
       De ouderlingen hebben adviezen gekregen met betrekking tot “contactpersonen”.

   Kerkrentmeesters
   - Dak van de kerk in Zeddam zal vernieuwd moeten worden (2019)
   - De grote beuk bij de kerk in ,s Heerenberg is ziek en moet gekapt worden  (2018)
   - Auteursrechten wordt toegelicht tijdens de vergadering

   Diaconie
   Solvabiliteitsverklaring aangevraagd, op verzoek van het RCBB, voor de 0,3 fte
   diaconaal maatschappelijk werk vanuit de positie van predikant. 

   Ouderlingen incl.jeugd
   Er wordt gewerkt aan scholing voor de contactpersonen.

   Predikant
 
6. Pauze
 
Onder genot van een hapje en drankje:

a. oude gewoonten en advent  (Frans)
b. varen waar geen water is  (Bert)

7. Sluiting.
 

terug