Lidia's Children Home Lidia's Children Home

sociaal minder bevoorrechte groepen in onze samenleving te helpen. Het let daarbij speciaal op hun spirituele, sociale en economische noden. De missie is om de opdracht te volbrengen die door Jezus wordt gegeven; om van de armen te houden, de onderdrukte te verzorgen en de liefde van Christus te delen door goede daden te verrichten.

Het Lidia kinder huis is een kindertehuis in Tirgu Mures, Roemenië. Het kindertehuis startte in 1993 als één van de eerste christelijke familie modelhuizen in het land. Het biedt een thuiskomen en veiligheid voor inmiddels meer dan 20 wees, of verlaten kinderen die het aan gepaste ouderlijke liefde en zorg heeft ontbroken en die het comfort van een onbezorgde jeugd niet hebben gehad. Het huis biedt veiligheid, opvoeding volgens christelijke standaarden, zorg, onderwijs, en vooral liefde. In alles wat wordt gedaan is de intentie om de hoop in de harten van de kinderen te verhogen, om hen aan te moedigen en hen gelegenheden te bieden om zichzelf verder te ontwikkelen. Het tehuis wil een alternatief vooruitzicht bieden op het leven door te laten zien dat het leven van een wees of verlaten kind net zo waardevol, zinvol en nuttig is als dat van ieder ander kind. Het tracht de kinderen en jeugd klaar te maken voor een onafhankelijk en sociaal geïntegreerd leven.  

In de zomer van 2010 werd er door 2 werkgroepleden een bezoek gebracht aan het Lidia Home in Roemenië. Dit om persoonlijk kennis te maken en om ons een nog beter beeld te volmen van de lokale situatie en om een goede basis te leggen voor een duurzame relatie met het kinderhuis.

terug