Nieuws februari 2016 Nieuws februari 2016

Het is even stil geweest rondom Lidia. De drukte daar afgelopen zomer rondom het Lidia home, maar ook bij Lidia zelf, hebben ervoor gezorgd dat er betrekkelijk weinig communicatie is geweest tussen onze gemeente en het Lidia home.
Eind november kregen we een verslag van het afgelopen half jaar waarvan hieronder een kort verslag. Gelukkig gaat het met Lidia zelf inmiddels weer wat beter. Tijdens de laatste medische controle bleek dat de tumor begint te krimpen en de pijn ook afneemt. U krijgt in ieder geval de hartelijke groeten van Lidia maar natuurlijk ook van alle kinderen. 

“In de laatste maanden ging het leven in het Lidia huis gepaard met een aantal veranderingen.
Zoals u weet, zijn we begonnen met de gedeeltelijke renovatie van het huis. De betere tijd voor dit soort werk is natuurlijk de zomertijd wanneer de kinderen op kamp zijn. 

De renovatie
De prioriteit was de keuken en alle ramen. Dankzij God was er steun van onze sponsoren. De keuken is vernieuwd; nieuwe muren en tegelvloeren, een nieuw schilderij, en een nieuwe moderne kachel. Het meubilair hebben we nog niet kunnen vervangen. De ramen zijn nu allemaal vervangen door dubbelglas, behalve de veluxramen op de zolder. Ook is het grote raam aan de voorkant van het huis veranderd evenals de deuren. We hopen dit terug te zien in een lagere energierekening in de winter. In de woonkamer is de vloer veranderd, de muren zijn geschilderd en van een tweedehands winkel hebben we meubels en tapijten. Het bureau werd verplaatst naar een kleinere kamer. De grote zaal is omgebouwd als leefruimte voor 3 jongens. Wij hebben de renovatiewerkzaamheden voor het grootste deel af kunnen ronden, maar hebben die moeten stoppen, omdat verdere financiële middelen ontbraken. Toch zijn we al onze vrienden die financieel hebben bijgedragen dankbaar dat we de leefsituatie sterk hebben kunnen verbeteren.
We blijven streven naar verdere renovatie van de gangen, vloeren, de veluxramen, schilderen en verdere inrichting van de onderwijs-kamer, badkamers en toiletten etc. maar alles op zijn tijd. God kent onze behoeften en heeft controle over alle dingen m.b.t. de situatie van onze kinderen.
Onze prioriteit is natuurlijk dat de kinderen goed opgeleid, gezond en gelukkig zijn.

De kinderen
In Juni zijn er 4 nieuwe kinderen bijgekomen in de leeftijd tussen 4 en 12 jaar. De kinderen zijn:
Dávid Mihály Barabás (12 jaar), Dana Corina Barabás (9 jaar), Zalán Barabás (8 jaar) en Ádám Andor Barabás (4 jaar). Hun moeder verliet hen, de vader heeft geen baan. Zij kwamen uit een klein, arm dorp met alleen een basisschool waar de klassen 1 tot en met 4 slechts 1 onderwijzeres hebben. Het was een moeilijke beslissing om ze op te nemen maar nu ze er zijn, zijn ze blij maar hebben problemen met het leren omdat ze een grote leerachterstand hebben. Onze staf probeert met veel geduld en liefde hen de dagelijkse routine, vaardigheden en goed gedrag aan te leren.
Hun opname ging verder prima. Alle andere kinderen accepteerden hen zoals ze waren.
Onze Monika, 17 jaar oud, was de hele zomer zeer begaan met de nieuwe kinderen en met de kleintjes. Ze speelde met hen, onderwees hen, ze liepen samen, en ze ging op zomerkamp met hen.
Dit was haar zomerbaan, en daar was ze zeer goed in. Monika werd betaald voor haar zomer-activiteit dat wordt ondersteund door het Engelse integratie programma voor de jeugd.
De 3 oudere meisjes werkten tot 1 september:
Timi als serveerster in een restaurant, werkte voor haar universiteiten onkosten, Hajni in de keuken van een restaurant en Eniko heeft een baan in een bloementuin. De meisjes werden geholpen door hun mentoren om het geld daarna op een nuttige manier te besteden.

Zomerprogramma
Vanwege de renovatie van het huis voor de kinderen werden er zoveel mogelijk buiten- programma’s georganiseerd.
Er waren 2 zomerkampen waar alle kinderen bij betrokken waren: het Bucin Camp in de bergen en het Angel Camp in de buurt van Cluj. Daarnaast waren er 7 kampen waar de kinderen een mooie tijd hebben gehad waaronder een scouting kamp, een werkkamp en een Bijbelstudie kamp.
De kinderen vonden het geweldig en waren dankbaar voor alles. De kinderen hebben veel liedjes geleerd, gedichten, nieuwe spelletjes en boven alles hebben ze nieuwe vrienden gekregen. In de zomertijd was er ook nog wat vrije tijd voor de studie. 2 kinderen waren niet geslaagd voor een aantal onderdelen. Ze moesten hard werken om deze alsnog te halen. Ze slaagden daarvoor in september zodat ze allemaal aan het nieuwe studiejaar konden beginnen.
Na een paar weken werd toen duidelijk dat de nieuwe kinderen een grote achterstand hadden. We hadden een extra onderwijzer nodig om de basisdingen te leren; vloeiend lezen, rekenen (o.a. de tafels) etc.
De uitdagingen voor het Lidia home zijn om een huis te zijn voor 19 kinderen waar ze gelukkig zijn, goed opgeleid en een toekomst hebben. Daarnaast is de uitdaging om het financiële plaatje rond te krijgen, de mogelijkheid om verder te gaan met de renovatie maar vooral de rekeningen in de winter te kunnen betalen.
Wij willen u graag bedanken voor uw hulp, steun en gebeden. Moge God u wijsheid, kracht en gezondheid geven om door te gaan met het leven in gemeenschap en vrede.
Hoogachtend, Lidia Szabo”. 

terug