Persbericht 15 januari 2021 Persbericht 15 januari 2021

Beste gemeenteleden,

Het moderamen heeft besloten om het dringende advies van de PKN op te volgen met ingang van aanstaande zondag 17 januari. Dit betekent dat er niet live gezongen zal worden in de dienst, maar dat we op andere manieren naar zang en muziek zullen luisteren. Daarnaast zullen we de groep die meewerkt aan de dienst nog meer beperken. In ieder geval tot 9 februari, de huidige einddatum van de lockdown. Ook in Klavertje 4 verband is hiervoor gekozen.

Voor het moderamen was dit weer geen gemakkelijke beslissing om te nemen. Maar vooral de onzekerheid rondom de opkomst van de zeer besmettelijke Britse variant van het coronavirus gaf de doorslag. We kiezen voor veiligheid en de bescherming van elkaar.

Tegelijkertijd belijden we ook als kerkelijke gemeente dat we veilig zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste. We schuilen onder de vleugels van onze God en Heer. Met alle onzekerheid die we voelen. Ook nu we al bijna een jaar niet meer gemeente kunnen zijn zoals we dat graag willen: met een volle kerk, met gemeenteleden die uit volle borst meezingen, met koffiedrinken na de dienst en doordeweeks met andere activiteiten. 

De afgelopen dagen heb ik wat nagedacht over zingen: de kracht van zingen zit hem vooral in het samen, in de gemeenschap, waarin we ons durven overgeven aan de muziek en de woorden, aan God. Waarbij je krakende, heldere, valse en zuivere stemmen door elkaar heen hoort om samen de lofzang gaande te houden. Sinds maart 2020 deden we dat in het begin met zangopnames en later met 4 zangers. En nu zullen we weer naar alternatieven moeten zoeken. We voelen ons beperkt in dit zo belangrijke onderdeel van de eredienst, maar het is nu wat het is. En ook met alle beperkingen blijven we een geloofsgemeenschap, christelijke gemeente, want we blijven (online) samenkomen rondom het Evangelie van Jezus Christus om te horen wat de Geest tot de gemeente zegt.

Ik wens u en jullie allen de bescherming van Gods vleugels toe.

Hartelijke groet namens het moderamen,
Voorzitter Bert Veld
Ds. Henriëtte Nieuwenhuis

terug