woensdag 29 november 2023

Avondgebed Terborg

Datum: 
 woensdag 29 november 2023
Tijdstip: 
 19.30
Locatie: 
 Kerk terborg

Protestantse gemeenten
Silvolde, Etten – Terborg – Ulft,
’s Heerenberg – Zeddam, Gendringen – Bontebrug

LITURGIE voor het AVONDGEBED, 29 november ’23, uit Terborg

 
Orgelspel
Moment van stilte
De kaarsen worden aangestoken
Opening:
V: Heer, open mijn lippen
            G: mijn mond zal zingen van uw eer.
V: God, kom mij te hulp
            G: Heer, haast u mij te helpen.

Lied: Lied 437, 1 t/m 4

Psalmengebed – Psalm 24
Orgelspel
Lezing : Marcus 13, 24 t/m 37

Moment van inkeer en verstilling

Lied: Lied 439, 1+2+3

Avondgebed: (van A.F. Troost)

Goede God, bron van licht en leven,
aan de avond van deze dag bidden wij voor deze wereld:

Voor geteisterde landen,
Voor vervuilde stranden,
Voor brandende bossen bidden wij.

Voor doodzieke vogels,
Voor stervende vissen,
Voor ontbladerde bomen bidden wij.

Voor blanken en zwarten,
Voor medelanders,
Voor gast en vreemdeling bidden wij.


Voor weduwnaars en weduwen,
Voor wezen, mensen zonder hulp,
Voor wie alleen door de wereld gaat bidden wij.

Om vrede, om liefde en barmhartigheid,
Om vreugde en rechtvaardigheid bidden wij.

Laat komen, God, uw rijk,
Laat deze aarde vandaag al uw hemel zijn.

Stilte

Onze Vader, die in de Hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd, uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.;
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de Boze.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid. Amen


Slotlied: NLB 263, 1+2+3

Zegenbede:

Moge de God van liefde,
die zijn liefde uitdeelde
ons sterken in onze liefde voor anderen.
Moge de Zoon die zijn leven uitdeelde
ons helpen te delen met elkaar.
Moge de Heilige Geest, die in ons woont,
ons zo bezielen dat wij zelf een zegen zijn.
Amen


Orgelspel
 

terug