Begraafplaats Zeddam Begraafplaats Zeddam

De begraafplaats in Zeddam is bijna 100 jaar. Een deel is ingericht voor graven en  een deel wordt gebruikt voor het verstrooien van de as. Tijdens de Franse tijd wordt het verboden nog langer in kerken te begraven. 
Van hogerhand wordt besloten dat er begraafplaatsen moeten komen, die onder burgerlijk bestuur vallen. Besturen van de  protestanten en rooms-katholieken voelen hier niets voor en gezamenlijk wordt in 1829 een begraafplaats aangelegd aan de Oude Doetinchemseweg in Zeddam. Met een gedeelte voor de protestanten, de rooms katholieke en een algemeen gedeelte. Nog aanwezig zijn hier o.a de graven van Ds. Immink en familieleden van Tervoert.
In 1910 stelt ds. Cannegieter voor een eigen begraafplaats aan te leggen. Verschillende plannen halen het niet, maar dan komt er in 1920 een nieuwe mogelijkheid.
Ir. Bernard Kersjes uit Braamt biedt een terrein aan gelegen aan de Kilderseweg in Zeddam. Hier wordt dankbaar gebruik van gemaakt en in 1923 wordt een “Reglement op de begraafplaats" opgesteld. De protestantse gemeente heeft dan een eigen begraafplaats die tot op heden in gebruik is.
In 1995 zijn er voorzieningen getroffen om de as te kunnen verstrooien.

De oorlogsgraven van het Gemenebest op deze begraafplaats zijn afkomstig van twee verschillende vliegtuigen.
Twee graven zijn van de Britse piloot Wood en de Canadese boorschutter Watson van de Lancaster bommenwerper die daar op 13 juni 1943 neerstortte.
Het andere graf is van Richard Slee, de piloot van een Brits jachtvliegtuig dat op 17 september 1944 bij Zeddam neerstortte.


De begraafplaats is gelegen aan de Kilderseweg, adres: Kilderseweg 14D, 7038EH Zeddam

De openingstijden van de begraafplaats zijn van 08:00 uur tot zonsondergang.

Informatie bij beheerder
De Heer P. van de Weerd
E-mail: begraafplaats@protestantsbergh.nl
tel.: 06-46843211 

Luchtfoto Begraafplaats:

 
 
Kerkhof 's-Heerenberg Kerkhof 's-Heerenberg

Het kerkhof in 's-Heerenberg is een gemeentelijk monument. De meeste grafzerken ( herplaatst in 1925-1926) die zich in en rondom de kerk bevinden, dateren uit 1500 – 1700 en vermelden o.a. de namen Van Groenen, een geestelijke (1515), Van den Borch ( 1700), Agnes van Hatert, de secretaresse van Gravin Maria van den Bergh - van Nassau, (1578), Masschop, burgemeester van Emmerich, van Groenen, burgemeester van ’s-Heerenberg. Binnen de fundering van het voormalige koorgedeelte van de kerk bevindt zich de grafkelder van de heren Van den Bergh. Als laatste werd graaf Hendrik van den Bergh in 1638 bijgezet.
Op het oudste gedeelte van het kerkhof bevinden zich o.a. de graven van ds. Van Gelder (1863) en van de fam. Hajenius (1800), geneesheer, ds. Böeseken (1828). Met de Stichting Huis Bergh bestaat sinds 1949 een overeenkomst dat binnen de fundering van de oude kerk niet meer begraven wordt. Wel zijn een aantal historische monumenten op dit gedeelte herplaatst. Tot op heden is het kerkhof nog in gebruik en het wordt beheerd door het college van kerkrentmeesters.

Het kerkhof is gelegen naast de kerk aan het adres: Hof van Bergh 2  's-Heerenberg.
De openingstijden van het kerkhof zijn van 08:00 uur tot zonsondergang.

Informatie bij beheerder
Mevrouw M. van der Linde
E-mail: kerkhof@protestantsbergh.nl
tel.: 0314-662186

Luchtfoto Kerkhof:

 
Wat zijn de tarieven en welke regels hebben wij? Wat zijn de tarieven en welke regels hebben wij?
Het beheer van de begraafplaats/kerkhof is geregeld in het Reglement voor Begraafplaats/kerkhof van de Protestantse Gemeente 's-Heerenberg - Zeddam.
Dit reglement is opgesteld door de kerkrentmeesters als ook het vaststellen van de tarieven. Voor uitgebreide informatie klik dan Reglement en Tarieven