De Eredienst De Eredienst
In deze rubriek vindt je alle informatie over de eredienst. Onder " Waar is er kerk" lees je over welke predikant er is, waar de collecte voor bestemd is, in welke kerk er dienst, wie je kan bellen om gebruik te maken van de " Autodienst " en ingeval er sprake is van een liturgie hoe je deze kunt inzien.
terug