Gespreksgroepen Gespreksgroepen

GESPREKSGROEPEN

In onze gemeente zijn er 3 verschillende gespreksgroepen. Voor alle groepen geldt dat ze normaal gesproken in het Imminkhuis bijeenkomen (Bovendorpsstraat 8a, Zeddam). In verband met de huidige coronamaatregelen komen we voorlopig samen in de Protestantse kerk van Zeddam (Ettemastraat 3). Neem voor de zekerheid een jas of vest mee i.v.m. de ventilatie.

 

Op verhaal komen

Deze groep van ongeveer 12 personen komt de 2e woensdag van de maand samen van 19.30-21.30 uur. Inloop vanaf 19.15 uur. Het enthousiasme is groot over de interactieve methode die we sinds najaar 2019 gebruiken. Deze methode heeft 3 kernwoorden: zien, lezen en doen. We zien eerst onze eigen context, vervolgens lezen we een Bijbelgedeelte samen en diepen deze in kleine groepjes uit, vervolgens bespreken we wat we kunnen doen n.a.v. de Bijbelstudie. Omdat de interactie zo belangrijk is in deze methode is het wenselijk dat de groep niet te groot wordt. Mochten er nog meer belangstellenden zijn voor deze groep, dan zouden we de groep in tweeën kunnen splitsen.

Voor informatie en/of aanmelden kun je terecht bij ouderling Ernst Haagsman (06- 47980440 of e@haagsman.com).

 

Kring zonder naam

Deze kring is bedoeld voor 45-minners (of iets ouder) en komt eens in de twee maanden op dinsdagavond bij elkaar. Momenteel zijn er ongeveer 10 deelnemers. We beginnen om 20.00 uur met koffie en sluiten de avond rond 22.00 uur weer af. De sleutelwoorden voor deze groep zijn geloof en gezelligheid.

Jorieke Lokhorst, een van de deelnemers, coördineert deze groep. Voor meer informatie kun je bij haar terecht (06-19697798 of jorieke_lokhorst@hotmail.com).

 

Oecumenische gespreksgroep

Deze groep van ongeveer 8 personen komt de laatste dinsdag van de maand samen van 14.00-16.00 uur. Inloop vanaf 13.45 uur. Ook in deze groep maken we gebruik van de interactieve methode met de kernwoorden zien, lezen en doen. Er is in deze oecumenische gespreksgroep nog ruimte voor deelnemers. Momenteel komt de ene helft van de deelnemers uit onze gemeente en de andere helft uit de Gabriël Parochie.

Voor meer informatie kun je terecht bij ds. Henriëtte Nieuwenhuis,
predikant@protestantsbergh.nl, 06-22118168.

 

terug