Ouderlingen Ouderlingen
Ouderlingen hebben als lid van de kerkenraad een bijzonder mooie taak: zij zijn verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente. Zij dragen de zorg voor de gemeente als gemeenschap. Zij zorgen ervoor - met vorming en toerusting - dat de gemeente haar pastorale en missionaire roeping kan vervullen.
Samen met de predikant is hen bovendien de herderlijke zorg voor de gemeente toevertrouwd, o.a. in de vorm van pastoraat. Dit alles met een groot aantal contactpersonen.

Het pastorale team bestaat uit
In goed overleg hebben de ouderlingen de gemeente verdeeld.
Wijkindeling per ouderling:
  • Ernst Haagsman: Zeddam, Beek, Loerbeek en Stokkum
  • (vacant): Braamt, Kilder, Wijnbergen, Doetinchem, ’s-Heerenberg (ten westen van de Drieheuvelenweg) en overige plaatsen
  • Netty Colenbrander: Azewijn, Lengel, ‘s-Heerenberg (ten oosten van de Drieheuvelenweg) en Duitsland
De ouderlingen worden in hun werk ondersteund door een aantal contactpersonen. Er zijn echter nog veel adressen die geen contactpersoon hebben, vooral in ‘s-Heerenberg en Stokkum.
Bij deze dan ook een oproep om u daarvoor aan te melden. Vele handen maken het werk lichter!
U kunt u aanmelden bij de ouderling van uw wijk.
Mocht u iets te melden hebben of het op prijs stellen dat uw contactpersoon, ouderling of predikant een bezoek bij u brengt, dan kunt u altijd contact met één van hen opnemen.


 
terug