Contact Contact
Namen, adressen en telefoonnummers

Adres kerkgebouw 's-Heerenberg         Adres kerkgebouwZeddam
Hof van Bergh 2                                               Ettemastraat 3
7041 AC 's-Heerenberg                                   7038 CN Zeddam


Verenigingsgebouwen                
't Olde Posthuus                                Het Imminkhuis
Marktstraat 9a                                            Bovendorpstraat 8a
7041 AH 's-Heerenberg                             7038 CK Zeddam
Beheer: Fred Heuvel e-mail:

 Tel.: 0314-663924 of 06-51912838

Postadres 
Protestantse Gemeente 's-Heerenberg - Zeddam
Postbus 87, 7040 AB 's-Heerenberg

Predikant e-mail:  
Ds Henriëtte Nieuwenhuis
Ettemastraat 1 Zeddam
Telefoon: 0314-651631


Voorzitter Kerkenraad e-mail
Bert Veld

Scriba e-mail:
Gery Vreuls waarnemend tot 1-1-2020

Ouderlingen e-mail:
Rob van Zadelhoff 0316-532165
Netty Colenbrander
Christa Klaver

Jeugdouderling e-mail: jeugd
Sijnie Heuvel

Diakenen e-mail:
Bert Veld 
Tineke Menting
Martin Boslooper

Kerkrentmeesters e-mail:
Peter van Zadelhoff
Anneke Borkus
Geertje Bosman-Visscher

Ledenadministratie e-mail:
Maarten Blom waarnemend tot 1-1-2020
 
terug