Pastoraat Pastoraat
De kern van alle pastoraat is het omzien naar elkaar in de naam van Christus. Er is sprake van pastoraat daar waar mensen elkaar ontmoeten en een relatie met elkaar aangaan om, bij het licht van het evangelie, samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen.
lees meer »
 
Scribaat Scribaat
De scriba

De scriba is ook de secretaris van de kerkenraad en verzorgt dan ook al dan niet met assistentie alle secretariële werkzaamheden.  Zo kan bijvoorbeeld voor de verslagen van de kerkenraadsvergaderingen een aparte notulist worden aangesteld......
 
lees meer »
 
Moderamen Moderamen
Als kerkenraad ben je verantwoordelijk voor het beleid van de gemeente en geef je leiding aan het werk dat binnen de gemeente wordt gedaan. De dagelijkse leiding berust bij het moderamen, het dagelijks bestuur van de gemeente. De voorzitter en de scriba hebben een belangrijke rol...........
lees meer »
 
Koster Koster
​Een koster is het visitekaartje van de kerk. Mensen die iets over de kerk willen weten,  schieten vaak als eerste de koster aan:  die is er altijd…
 
lees meer »
 
Ledenadministratie Ledenadministratie
Het nieuwe ledenregistratiesysteem van de Protestantse Kerk in Nederland is ontwikkeld om het werk in de plaatselijke gemeente te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan het werk van predikanten, ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters..........
lees meer »