Bloemen

Bloemen
Gemeentegroet
Elke zondag wordt er een bloemengroet bezorgd bij een gemeentelid. De bloemen worden naar de zieken thuis gebracht. Je kunt ons helpen door de namen van zieken die je kent aan ons door te geven. Daarvoor kan je contact opnemen met de predikant, de scriba of de ouderling.
Gebleken is dat men blij is met de bloemen, maar vooral de kaart met al die namen wordt zeer gewaardeerd.

Liturgisch bloemschikken
Door het jaar heen zijn er speciale zondagen, zoals in de 40 dagen voor Pasen, Oogstdienst, Herdenking van Overledenen en Kerst, waarbij een aantal vrijwilligsters een liturgische bloemschikking maken. Hierin wordt symbolisch het verhaal en thema van de dienst weergegeven.
terug