Diaconie Diaconie
Het gaat in de gemeente, naast de omgang met God, om de gemeenschap met elkaar en de zorg om de naaste en de samenleving. De diaconie helpt de gemeente zich bewust te maken van haar diaconale opdracht, waardoor zij zich betrokken voelt. De diaconie wijst op die groepen in de samenleving - dichtbij en veraf - die onze hulp nodig hebben. Die hulp kan bestaan uit voorbeden, aandacht en uit financiële en materiële steun. De diaconie participeert in een gemeentelijk noodfonds gezamenlijk met de Caritas. 

Nieuw team diakenen
In februari 2022 zijn wij gestart met een nieuw team van diakenen, Marjolein Koelman en Jorieke Lokhorst zijn erbij gekomen.

Dat betekent dat wij afscheid hebben genomen van Bert Veld, Hennie den Ouden, en Martin Boslooper als diakenen. Martin blijft wel onze financiële zaken afhandelen, maar zal als diaken geen taken verder meer vervullen.
Wij zijn heel dankbaar dat zij zich vele jaren hebben ingezet voor onze gemeente als diaken.

Wij als diakenen zullen zorg dragen voor het beleid dat de gemeente wenst.
Dat houd in dat u een heel belangrijke taak heeft. U kunt ons helpen door te laten weten welke doelen wij als gemeente zullen steunen. Belangrijk daarin zijn de regionale doelen, geeft u aan ons door wat u belangrijk vindt? U kunt ons helpen om projecten op te starten en mee te werken aan het slagen van deze projecten. Zo kunnen wij samen mensen helpen die onze hulp zo hard nodig hebben.


College van Diakenen
Het college is als volgt samengesteld:

Het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente 's-Heerenberg - Zeddam vergadert ca. 10 maal per jaar. Het College bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Het College behandelt de algemene diaconale zaken, is verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting en het samenstellen van de jaarrekening, die na vaststelling door het College van diakenen ter goedkeuring wordt aangeboden aan de kerkenraad.

Bankrelatie:
Diaconie Protestantse Gemeente's-Heerenberg - Zeddam 
Rekeningnummer IBAN: NL97 RABO 0326 6892 65 
Giften graag onder vermelding van bestemming en t.n.v. C.v.D. Prot. Gemeente.

 
terug