Onze ouderen Onze ouderen
Bijna 30% van onze gemeente is ouder dan 65 jaar. Een belangrijke groep waar aandacht voor moet zijn. Deze groep valt onder de formele verantwoordelijkheid van de diaconie. Jaarlijks wordt er een reis georganiseerd, zijn er ouderen- middagen en rond dankdag voor het gewas krijgt deze groep ook extra aandacht. 
Er zijn twee werkgroepen, die graag wat willen betekenen voor de 65-plussers in de onze PKN-gemeente door het organiseren voor diverse activiteiten.

De werkgroep Zeddam organiseert haar activiteiten vanuit het kerkelijk centrum Het Imminkhuis aan de Bovendorpsestraat.

De werkgroep 's-Heerenberg heeft haar huisvesting in het Olde Posthuus, Marktstraat 9a het kerkelijk centrum aldaar.

Hoe bereiken wij jullie?
De geplande activiteiten worden gemeld in ons kerkblad "Kerkepraat" en op de website onder Agenda. Daar vind je ook de nodige informatie over de activiteit. 
terug