Kerkenraad Kerkenraad
De kerkenraad bestaat op dit moment uit dertien ambtsdragers: ouderlingen, diakenen, ouderling-kerkrentmeesters en de predikant.
De ouderlingen hebben een speciale taak als jeugdouderling of als pastorale ouderling. 
De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en wordt ondersteund door vele werkgroepen en commissies.
De kerkenraad vergadert elke maand met in het voor- en najaar een extra inhoudelijke vergadering. Op deze inhoudelijke vergadering wordt steeds een werkgroep uitgenodigd of een speciaal thema behandeld.

Het college is als volgt samengesteld:
Voorzitter  :  Ernst Haagsman (interim vanaf 1-1-2022); vacature
Scribaat    :  Helma Krachten
Leden       :  Ds Henriëtte Nieuwenhuis (predikant).
Jan Willem Kruithoff   (Diaken)                         
                     Marjolein Koelman (diaken),
                    Anneke Borkus (ouderling-kerkrentmeester),
                    Harrie Wentink (ouderling-kerkrentmeester),
                    Geertje Bosman-Visscher ( ouderling-kerkrentmeester),
                    Ernst Haagsman (pastoraal-ouderling),
                    Martin de Kruijff (Ouderling)
                    Sijnie Heuvel (jeugd-ouderling),
                   
Meer informatie over de predikant, diakenen, ouderlingen en kerkrentmeesters is te vinden onder:
terug