Nieuw in de kerk? Nieuw in de kerk?
Elke zondagochtend is er om 10:00 uur een dienst. Diensten zijn open voor iedereen. Naderhand is er koffie. Doordeweeks worden er veel activiteiten georganiseerd. Die staan vermeld in de rubriek Agenda.
 
Kerkdiensten
De zondagse eredienst is voor de gemeente de kern waar het om draait. In de eredienst komt de gemeente samen voor de ontmoeting met God en met elkaar rondom het Woord en de sacramenten. Het is de plek van gemeenschap vieren. Een plek van inspiratie en spiritualiteit. In de erediensten willen wij mensen van alle leeftijden aanspreken.
De diensten worden volgens rooster in de oneven maanden gehouden in ‘s-Heerenberg en de even maanden in Zeddam. In de maand juli worden mogelijk zomerdiensten gehouden in Zeddam, zulks jaarlijks ter beoordeling van de Kerkenraad. Het middelpunt zijn de twee lezingen die worden gedaan uit de bijbel. Die legt de dominee uit in de preek, vaak aan de hand van een thema. In een kerkdienst worden verschillende liederen gezongen, begeleid door het orgel met soms medewerking van de Cantorij. Ook bidden we, waarin we God vragen bij ons te zijn. We vragen hem ook bij anderen te zijn, in de voorbeden, die we afsluiten met het Onze Vader. Er is een moment speciaal voor de kinderen, voordat die meegaan met een "leesmoeder".  Voor de allerkleinsten is er oppas. We gebruiken het nieuwe liedboek en de NBV versie van de bijbel.
 
Activiteiten
Er zijn verschillende soorten activiteiten, bijvoorbeeld kringen om meer te leren over de bijbel, middagen en avonden voor de gezelligheid en acties voor goede doelen. Rond Kerst en Pasen zijn er vaak speciale bijeenkomsten. Op de pagina's van de activiteiten vind je meer informatie, onder Activiteiten. De activiteiten worden ook in onze Nieuwsbrief en in het kerkblad Kerkepraat vermeld en staan in de Agenda op deze website.
 
Organisatie
In de gemeente heeft de predikant de geestelijke leiding, en de kerkenraad de bestuurlijke leiding. Gemeenteleden beslissen over belangrijke dingen mee. Ook is in onze gemeente een grote vrijwilligersorganisatie, waarin veel mensen hun talent voor muziek, creativiteit en organisatie gebruiken om hun geloof uit te drukken. We werken samen met andere kerken, onder andere in het Klavertje4 verband.

Kerkepraat en Nieuwsbrief
Via ons kerkblad Kerkepraat en via onze wekelijkse Nieuwsbrief houden we de gemeente op de hoogte van alle kerkdiensten en overige activiteiten. Kerkepraat verschijnt 10 keer per jaar en wordt zowel elektronisch als (indien gewenst) op papier verstrekt. U kunt zich via de ledenadministratie opgeven als abonnee voor Kerkepraat. De Nieuwsbrief wordt alleen elektronisch verspreid onder alle geïnteresseerden. U kunt zich via de webmaster aanmelden voor de nieuwsbrief.

Ledenadministratie van nieuw ingekomenen
De procedure van de ledenadministratie voor nieuw ingekomenen is is op deze pagina uitgelegd.
 
Contact opnemen
Als je een keer met iemand uit de kerk wil praten of je wil je laten inschrijven als lid, kan je onder Contact kijken op welke manier je ons kunt bereiken.
terug