Home Home
Dit is de website van de
Protestantse Gemeente 's-Heerenberg - Zeddam.
Je kunt op deze website allerlei informatie vinden hoe en wat en op welke wijze wij invulling geven aan ons christen zijn.
 
Nieuws Nieuws
In deze rubriek wordt het actuele nieuws vermeld. Je hoeft alleen maar op één van onderstaande links te klikken voor uitgebreide informatie.
Kerkepraat juli / augustus 2021 is uit
De laatste versie van Kerkepraat is u 30 juni per e-mail toegestuurd. De papieren versie is ook rond 30 juni bij u thuis bezorgd. Op deze website kunt u Kerkepraat  hier terugvinden.
Spelend leren in de kerk.
Op zondagmorgen 6 juni was er weer een oecumenische Kerk-op-schoot viering in Zeddam.
De kinderen waren enthousiast en zaten allemaal geboeid te luisteren naar het verhaal over de 5 broden en de 2 vissen. Er was water en zand in de kerk, en de kinderen mochten met blote voeten in het zand. Ze zagen dat je 5 broodjes best kunt delen met 16 kinderen én met de grote mensen die er waren. En nóg bleef er brood over!
Na de korte viering hebben we gezellig op het gras poffertjes uitgedeeld. Ook die kun je delen met z’n allen!
Toen alles op was nog even terug naar de kerk en op de preekstoel klimmen. Het was voor de kinderen een feestje! Niks saai stilzitten in de kerk… in de kerk kun je spelend leren! Zo ontdek je wat Jezus heeft bedoeld met zijn verhaal over ‘samen delen’.
Na de zomer is er weer zo’n viering! De viering van 6 juni is nog terug te kijken via kerkdienstgemist.nl.
Klik hier voor foto's

 
Hervatting Autodienst
Nu het er naar uitziet dat zo langzamerhand meer mogelijk wordt, zal de autodienst ook weer opgestart worden. Wilt u hier gebruik van maken, dan kunt u contact opnemen met Eef Duthler, tel. 0314-651301. Zodra er een rooster bekend is zal dat worden bekendgemaakt en verloos vanouds.
Diakenen gezocht!

Vacatures in de diaconie per januari 2022
 
Hennie den Ouden, Martin Boslooper en Bert Veld beëindigen hun werkzaamheden.

Daarom zijn we dringend op zoek naar nieuwe diakenen. Inmiddels heeft zich één belangstellende zich gemeld.
We zijn nu nog op zoek naar twee diakenen met belangstelling voor- en affiniteit met onderstaande taken die in overleg onderling verdeeld worden.

Voor verdere informatie over werkzaamheden, taken en taakverdeling klik hier.

Jaarverslag Diaconie
De Kerkenraad heeft op 11 mei 2021 de jaarrekening 2020 van het college van diakenen vastgesteld. De jaarrekening ligt digitaal "ter inzage" gedurende 10 dagen te rekenen vanaf 17 mei. Belangstellenden kunnen via e-mail bij Bert Veld (h.g.veld@hotmail.com) of Martin Boslooper (bosloop64@hotmail.com) een exemplaar opvragen. Dit Jaarverslag kunt u ook hier op deze website vinden.

Voortzetting wekelijkse Nieuwsbrieven

In de 40-dagentijd hebben we dit jaar in totaal zeven zondagsbrieven verstuurd. De reacties hier op waren positief en ze werden veel gelezen. Daarom is besloten om vanaf 2 mei 2021 door te gaan met de wekelijkse brieven. U krijgt de brieven via Mailchimp per E-mail vooraf toegestuurd en u kunt ze natuurlijk ook op deze website op de pagina Nieuwsbrieven terugvinden.


Monumentje Stenen van Hoop
Bij de kerk in Zeddam is een klein monument Stenen van Hoop opgericht. Een uitgebreid bericht hierover vind u in de Kerkepraat van april 2021 op blz. 9. Ook in het Montferland Journaal heeft hierover op 30 maart een bericht gestaan.


 


Set-up-box vervangt Lucaskastje
Wij kennen allemaal nog het zogenaamde "Lucaskastje". Inmiddels is er nog maar één gebruiker en worden er geen nieuwe Lucaskastjes meer geplaatst. Sinds vorig jaar wordt gebruik gemaakt van Kerk-TV. Een al dan niet gemiste kerkdienst kan bekeken en beluisterd worden via Kerk-TV. Veelal wordt gebruik gemaakt van een laptop, smartphone of IPad. Kijken op een groot tv-scherm is toch een stuk plezieriger.

Het is mogelijk om een klein kastje (set-up-box) aan te sluiten op de tv en dat zorgt ervoor dat het via wifi binnengekomen signaal van Kerkdienst Gemist zichtbaar wordt op de TV. Inmiddels heeft er een "proefopstelling" plaats gevonden bij een van onze leden, die al wat op leeftijd was. Vermeld mag worden dat deze "proef" goed is ontvangen. 

De kosten bedragen plm. 99,00 euro (ex-BTW). Ondersteuning bij het installeren van de set-top-box wordt geboden.

 


Aanmelden om een dienst bij te wonen

Per dienst is er helaas voor een beperkt aantal bezoekers plaats. Dit vanwege de nog heersende corona-dreiging. Indien u een dienst wilt bijwonen verzoeken wij u zich aan te melden via: aanmelden@protestantsbergh.nl .
U kunt ook een WhatsAppje sturen naar of bellen met: Sijnie Heuvel, 06 40606055. Zij zal daar dan op reageren.
Doet u dit liefst voor vrijdagavond 20.00 uur in verband met de planning. 


Magazine Klavier is uit

Aan het begin van dit nieuwe jaar had ie op uw deurmat moeten liggen: Klavier, het eenmalige magazine van de gemeenten van Klavertje 4 met als gezamenlijk jaarthema ’t Wordt tijd. We hadden onder andere de activiteiten voor het eerste half jaar willen delen in dit magazine. En toen kwam de lockdown. Omdat er teveel onzekerheden zijn gekomen, is de uitgave van dit magazine een maand uitgesteld. Inmiddels is het magazine klaar en wordt rond 3 februari bij u thuis bezorgd, samen met Kerkepraat. Via deze link kunt u het blad als PDF-document lezen.

 


 

Via de knop  lees meer  hieronder kunt u de oudere nieuwsberichten lezen.
lees meer »
 
Nieuwste ontwikkelingen rond het coronavirus

Nieuwste ontwikkelingen rond het coronavirus

Kerkdiensten
Samenzang vanaf 4 juli.
In de vergadering van 29 juni jl. heeft de kerkenraad besloten om vanaf zondag 4 juli weer ‘ingetogen’ samen te zingen. Dit n.a.v. het advies van de overheid dat samenzang weer mogelijk is. De 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers moet nog wel aangehouden worden. We zijn blij dat we na meer dan 15 maanden weer samen de lofzang kunnen aanheffen! Halleluja!

Aanmelden blijft noodzakelijk.
U kunt zich uiterlijk de vrijdagavond vooraf aan de dienst aanmelden bij Sijnie Heuvel (aanmelden@protestantsbergh.nl of 06-40606055). Vanzelfsprekend blijft het mogelijk om de diensten online te volgen

hier op de PKN-site kunt u meer lezen.

Alle oudere informatie is te vinden in de rubriek "Rond Corona"

 
Kinderen Kinderen
Kinderen worden zeker ook niet vergeten in deze rare tijd.
We hebben ze kleine attenties gestuurd rond kerst , Pasen, en met Pinksteren nog even een kaartje.
Voor de allerkleinsten houden we “Kerk op Schoot” vieringen,  over Noach en Kerst.
Op 6 juni is de volgende over 5 broden en 2 vissen
Die viering is ook online te volgen , om 11.30 uur vanuit Zeddam.
Ook willen we graag van u horen of er eindexamenkandidaten zijn!
En welke uitslag ze krijgen op 10 juni!!
We willen dit soort mijlpalen graag met hen meevieren!!

 
lees meer »
 
Geef-je-hand-door-actie Geef-je-hand-door-actie
Wie in jouw omgeving kan er wel een schouderklopje of een duwtje in de rug gebruiken?
Of wie zou je een hand willen geven, omdat het op die “gewone” manier niet kan?

Doe mee aan de ‘Geef-je-hand-door-actie’!

Lees hier hoe het werkt. Klik op  lees meer>> hieronder voor een mooi voorbeeld.

 
lees meer »
 
Direct naar Direct naar

Is er sprake van ziekte?

Ben je nieuw in de kerk?

Wil je gaan trouwen?

Is er een kind geboren?

Ga je verhuizen?

In geval van overlijden?

Begraafplaatsen

Hoe kan ik aan collectebonnen komen?

Gespreksgroepen

Nuttige Links

Contact
 
Foto's Foto's
Herinneringen ophalen aan de hand van foto's geeft veelal plezier. Van onze activiteiten worden foto's gemaakt en deze willen wij graag met jullie delen in ons fotoalbum
 
Meekijken of terugkijken

Meekijken of terugkijken
Onze diensten worden live uitgezonden via Kerkdienst Gemist. Dat geldt ook voor het avondgebed op woensdagen. Op "Waar is er kerk"  staat de betreffende informatie. Van de diensten worden opnames gemaakt. Deze zijn te bekijken via terugkijken Zeddam of terugkijken 's-Heerenberg.  
U kunt de diensten via deze website terugkijken, maar ook via de Kerkdienst Gemist app (die beschikbaar is voor Android en Apple) of via de website Kerkdienstgemist.nl.
 
Advertentie Advertentie