Begraafplaats Zeddam Begraafplaats Zeddam

De begraafplaats in Zeddam is bijna 100 jaar. Een deel is ingericht voor graven en  een deel wordt gebruikt voor het verstrooien van de as. Tijdens de Franse tijd wordt het verboden nog langer in kerken te begraven. 
Van hogerhand wordt besloten dat er begraafplaatsen moeten komen, die onder burgerlijk bestuur vallen. Besturen van de  protestanten en rooms-katholieken voelen hier niets voor en gezamenlijk wordt in 1829 een begraafplaats aangelegd aan de Oude Doetinchemseweg in Zeddam. Met een gedeelte voor de protestanten, de rooms katholieke en een algemeen gedeelte. Nog aanwezig zijn hier o.a de graven van Ds. Immink en familieleden van Tervoert.
In 1910 stelt ds. Cannegieter voor een eigen begraafplaats aan te leggen. Verschillende plannen halen het niet, maar dan komt er in 1920 een nieuwe mogelijkheid.
Ir. Bernard Kersjes uit Braamt biedt een terrein aan gelegen aan de Kilderseweg in Zeddam. Hier wordt dankbaar gebruik van gemaakt en in 1923 wordt een “Reglement op de begraafplaats" opgesteld. De protestantse gemeente heeft dan een eigen begraafplaats die tot op heden in gebruik is.
In 1995 zijn er voorzieningen getroffen om de as te kunnen verstrooien.

De oorlogsgraven van het Gemenebest op deze begraafplaats zijn afkomstig van twee verschillende vliegtuigen.
Twee graven zijn van de Britse piloot Wood en de Canadese boorschutter Watson van de Lancaster bommenwerper die daar op 13 juni 1943 neerstortte.
Het andere graf is van Richard Slee, de piloot van een Brits jachtvliegtuig dat op 17 september 1944 bij Zeddam neerstortte.


De begraafplaats is gelegen aan de Kilderseweg, adres: Kilderseweg 14D, 7038EH Zeddam

De openingstijden van de begraafplaats zijn van 08:00 uur tot zonsondergang.

Informatie bij beheerder
De Heer P. van de Weerd
E-mail: begraafplaats@protestantsbergh.nl
tel.: 06-46843211 

Luchtfoto Begraafplaats:

 
terug