Cantorij Cantorij
De cantorij kan niet los gezien worden van de eredienst. Zij draagt bij in het vierend samenkomen van de gemeente. De cantorij heeft een stimulerende taak in het voorgaan, aanleren en ondersteunen van het gezongen woord. De cantorij verleent zo’n 10 maal haar medewerking aan de eredienst in het kerkelijk jaar van september tot en met juni. 

Er wordt vierstemmig gezongen. Elke donderdag wordt er gerepeteerd van 19.30 tot 21.00 uur in de kerk van Zeddam, behalve in de zomermaanden. Prachtige liederen worden door de cantorijleden ingestudeerd, waardoor de erediensten nog specialer worden voor de gemeente.
De cantorij kan nog wel wat leden gebruiken, vooral tenoren. Wie dus zin heeft om met ons mee te zingen is hartelijk welkom. Je kunt je opgeven bij de contactpersoon. Aarzel niet, geef je op en zing met ons mee!
De cantorij staat onder leiding van Jos Thomassen.

Contactpersoon:
Roald van der Blij
E-mail: cantorij@protestantsbergh.nl
Telefoonnummer: 06 - 5110 4532

 
terug