Collectebonnen Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar op zondagmorgen in de consistoriekamers van 's-Heerenberg en Zeddam of bij de administrateur.
Per kaart € 10,= met een waarde van € 0,50 per bon en per kaart € 20,= met een waarde van €1,= per bon. Afrekenen kan contant of door overmaking naar bankrekeningnummer IBAN: NL62 INGB 0000 853571 of IBAN: NL22 RABO 0374653526 tnv CvK Prot.Gem.'s-Heerenberg-Zeddam Postbus 87, 7040 AB   's-Heerenberg

Wil je rechtstreeks bij de administrateur bestellen stuur dan een e-mail naar bijdrageadministratie@protestantsbergh.nl
Na een week krijgt je de kaarten thuisbezorgd.

Fiscaal aftrekbaar
Je kunt de kosten van deze collectebonnen als gift aftrekken voor de inkomstenbelasting. Als je bij de giften boven de grens voor aftrekbaarheid uitkomt kan dat (in derde schijf) 42 % of zelfs (in de vierde schijf) 52 % schelen. Eigenlijk kost de gift je dan slechts de helft, maar je kunt natuurlijk ook twee keer zoveel geven!

 
terug