Contact Contact
Namen, adressen en telefoonnummers
 
Adres kerkgebouw 's-Heerenberg                               
Hof van Bergh 2
7041 AC 's-Heerenberg      
 Adres kerkgebouw Zeddam   
 Ettemastraat 3
 7038 CN Zeddam
   
Postadres
Protestantse Gemeente 's-Heerenberg - Zeddam
Postbus 87, 7040 AB 's-Heerenberg
 
   
Verenigingsgebouwen:
't Olde Posthuus   

Marktstraat 9a    
7041 AH 's-Heerenberg

 

Beheerder alle gebouwen:
Fred Heuvel  06-51912838

Het Imminkhuis
Bovendorpsstraat 8a
7038 CK Zeddam

 


 
Predikant
Ds Henriëtte Nieuwenhuis
predikant@protestantsbergh.nl
0314-651631 / 06-22118168  
Voorzitter Kerkenraad
Bert Veld 
voorzitter@protestantsbergh.nl
0314-662215 of 06-53756687
Scriba Joke Roseboom (nu tijdelijk Gerry Vreuls) scriba@protestantsbergh.nl
0314-652307 (Gerry)
Ouderlingen
Rien de Zeeuw 
Ernst Haagsman
Netty Colenbrander 
ouderling@protestantsbergh.nl
06-54388750
06-47980440
0314-661223
Jeugdouderling
Sijnie Heuvel 
jeugdouderling@protestantsbergh.nl
06-40606055
Diakenen
Bert Veld 
Hennie den Ouden
Else Kaiser
Martin Boslooper ( Voorzitter )
diaconie@protestantsbergh.nl
0314-662215 of 06-53756687
0314-651567
06-38903540
0314-846344
Kerkrentmeesters
Harrie Wentink ( Voorzitter )
Anneke Borkus
Geertje Bosman-Visscher
Administrateur:
   Gerrit Bloemendal
Administratie Kerkbalans:
   Geertje Bosman-Visscher
kerkrentmeester@protestantsbergh.nl
06-12218042
06-15211154
0315-341250
administrateurcvk@protestantsbergh.nl
06-50267502
kerkbalans@protestantsbergh.nl
0315-341250
Ledenadministratie
Els Beverloo
ledenadministratie@protestantsbergh.nl 
0314-846056
Beheerder
Begraafplaats Zeddam

Peter van de Weerd

Beheerder
Kerkhof 's-Heerenberg

Marie van der Linde
begraafplaats@protestantsbergh.nl
06-46843211

kerkhof@protestantsbergh.nl
0314-662186
Koster
Fred Heuvel

 
koster@protestantsbergh.nl
0314 - 663924
06 - 51912838
Cantorij
Roald van der Blij              
cantorij@protestantsbergh.nl
06 - 51104532
Kerkepraat
Willemien Onstenk                           
Gerry Vreuls
redactie-kerkepraat@protestantsbergh.nl
Administratie Kerkrentmeesters
Gerrit Bloemendal
Rabobank NL22 RABO 0374653526
t.n.v CvK PG 's-Heerenberg - Zeddam

Administratie Kerkbalans
Geertje Bosman-Visscher
INGbank: NL62 INGB 0000853571

t.n.v CvK PG 's-Heerenberg - Zeddam
administrateurcvk@protestantsbergh.nl
06-50267502


 

kerkbalans@protestantsbergh.nl
0315-341250

 
Administratie Diaconie 
Martin Boslooper  
Rabobank NL97 RABO 0374653526
t.n.v. CvD PG 's-Heerenberg - Zeddam
diaconie@protestantsbergh.nl
0314-846344


 
Website  
Eduard Spaan
Fred Heuvel
webmaster@protestantsbergh.nl
06-28256171
06-51912838


 
terug