Contact Contact
Namen, adressen en telefoonnummers
 
Adres kerkgebouw 's-Heerenberg                               
Hof van Bergh 2
7041 AC 's-Heerenberg      
 Adres kerkgebouw Zeddam   
 Ettemastraat 3
 7038 CN Zeddam
   
Postadres
Protestantse Gemeente 's-Heerenberg - Zeddam
Postbus 87, 7040 AB 's-Heerenberg
 
   
Verenigingsgebouwen:
't Olde Posthuus

Marktstraat 9a
7041 AH 's-Heerenberg

Beheerder alle gebouwen:
Fred Heuvel  06-51912838

Het Imminkhuis
Bovendorpsstraat 8a
7038 CK Zeddam

 


 
Predikant
Ds Henriëtte Nieuwenhuis
email predikant
0314 - 651 631 / 06 - 2211 8168  
Voorzitter Kerkenraad
Ernst Haagsman (interim vanaf 01-01-2022) - vacature
email voorzitter Kerkenraad
 
Scriba
Helma Krachten
email scriba
06 - 2091 5821
Ouderlingen
Ernst Haagsman
Netty Colenbrander 
email ouderling
06 - 4798 0440
0314 - 661 223
Jeugdouderling
Sijnie Heuvel 
email jeugdouderling
06 - 4060 6055
Diakenen
Marjolein Koelman - Voorzitter
Jan Willem Kruithof- Secretaris
Jorieke Lokhorst - Penningmeester

diaconie@protestantsbergh.nl
 06 - 2250 9636
 06 - 13808025
 06 - 1969 7798

Kerkrentmeesters
Harrie Wentink - Voorzitter
Anneke Borkus
Geertje Bosman-Visscher
Administrateur:
   Gerrit Bloemendal
Administratie Kerkbalans:
   Geertje Bosman-Visscher
email kerkrentmeester
06 - 1221 8042
06 - 1521 1154
0315 - 341 250
email administrateur cvk
06 - 5026 7502
email administratie kerkbalans
0315 - 341 250
Ledenadministratie
Els Beverloo
email ledenadministratie
0314 - 846 056
Beheerder
Begraafplaats Zeddam

Peter van de Weerd

Beheerder
Kerkhof 's-Heerenberg

Marie van der Linde
email beheerder begraafplaats
06 - 4684 3211

email beheerder kerkhof
0314 - 662 186
Koster
Fred Heuvel

 
email koster
0314 - 663 924
06 - 5191 2838
Cantorij
Roald van der Blij     
email cantorij
06 - 5110 4532
Kerkepraat
Willemien Onstenk                         
Gerry Vreuls
email redactie Kerkepraat
Administratie Kerkrentmeesters
Gerrit Bloemendal
Rabobank NL22 RABO 0374 6535 26
t.n.v CvK PG 's-Heerenberg - Zeddam

Administratie Kerkbalans
Geertje Bosman-Visscher
INGbank: NL62 INGB 0000 8535 71
t.n.v CvK PG 's-Heerenberg - Zeddam
email administrateur cvk
06 - 5026 7502


 

email administratie kerkbalans
0315 - 341 250

 
Administratie Diaconie 
Jorieke Lokhorst
Rabobank NL97 RABO 0326 6892 65
t.n.v. C.v.D. P.G. 's-Heerenberg - Zeddam
email diaconie
06 - 1969 7798


 
Website  
Eduard Spaan
Fred Heuvel
email webmaster
06 - 2825 6171
06 - 5191 2838


 
terug