Contact Contact

Namen, adressen en telefoonnummers
 
Adres kerkgebouw 's-Heerenberg                               
Hof van Bergh 2
7041 AC 's-Heerenberg    
 
 Adres kerkgebouw Zeddam   
 Ettemastraat 3
 7038 CN Zeddam
   
Postadres
Protestantse Gemeente 's-Heerenberg - Zeddam
Postbus 87, 7040 AB 's-Heerenberg
 
   
Verenigingsgebouwen 't Olde Posthuus   
Marktstraat 9a    
7041 AH 's-Heerenberg

Beheerder alle gebouwen:  Fred Heuvel  06-51912838

Het Imminkhuis
Bovendorpsstraat 8a
7038 CK Zeddam
 
 
                                                                                        
Predikant
Ds Henriëtte Nieuwenhuis  
predikant@protestantsbergh.nl
0314-651631 / 06-22118168  
Voorzitter Kerkenraad
Bert Veld 
voorzitter@protestantsbergh.nl
0314-662215 of 06-53756687
Scriba
Joke Roseboom
scriba@protestantsbergh.nl
0314-661819
Ouderlingen
Rien de Zeeuw 
Ernst Haagsman

Netty Colenbrander 
ouderling@protestantsbergh.nl
06-54388750
06-47980440

0314-661223
Jeugdouderling
Sijnie Heuvel 
jeugdouderling@protestantsbergh.nl
06-40606055
Diakenen
Bert Veld 
Hennie den Ouden
Else Kaiser
Martin Boslooper ( Voorzitter )
diaconie@protestantsbergh.nl
0314-662215 of 06-53756687
0314-651567
06-38903540
0314-846344
Kerkrentmeesters
Harrie Wentink ( Voorzitter )
Anneke Borkus
Geertje Bosman-Visscher
kerkrentmeester@protestantsbergh.nl
06-12218042
06-15211154
0315-341250
Ledenadministratie
Els Beverloo
Maarten Blom 
ledenadministratie@protestantsbergh.nl 
0314-846344
06-12614558
Beheerder Begraafplaats Zeddam
Peter van de Weerd

Kerkhof 's-Heerenberg
Marie van der Linde
begraafplaats@protestantsbergh.nl
06-46843211

kerkhof@protestantsbergh.nl
0314-662186
 
Administratie Kerkrentmeesters
Marie van der Linde
Rabobank NL22RABO374653526
t.n.v CvK PG 's-Heerenberg - Zeddam
bijdrage@protestantsbergh.nl
0314-662186

 
Administratie Diaconie 
Martin Boslooper  
Rabobank NL97RABO0374653526
t.n.v. CvD PG 's-Heerenberg - Zeddam
diaconie@protestantsbergh.nl
0314-846344

 
Website  
Eduard Spaan
Fred Heuvel
webmaster@protestantsbergh.nl
06-28256171
06-
51912838


 
terug