Nieuwste ontwikkelingen rond het coronavirus

Nieuwste ontwikkelingen rond het coronavirus

Kerkdiensten
Het moderamen is blij om mee te delen dat met ingang van zondag 14 maart er weer max. 20 gemeenteleden de dienst kunnen bijwonen. Dit besluit is genomen naar aanleiding van de brief van de PKN die u hier op de PKN-site kunt lezen.

In deze diensten wordt er voorlopig NIET gezongen. U kunt zich uiterlijk de vrijdagavond vooraf aan de dienst aanmelden bij Sijnie Heuvel (aanmelden@protestantsbergh.nl of 06-40606055). Vanzelfsprekend blijft het mogelijk om de diensten online te volgen.


Alle oudere informatie is te vinden in de rubriek "Rond Corona"

terug