Nieuwste ontwikkelingen rond het coronavirus

Nieuwste ontwikkelingen rond het coronavirus

Kerkdiensten
Samenzang vanaf 4 juli.
In de vergadering van 29 juni jl. heeft de kerkenraad besloten om vanaf zondag 4 juli weer ‘ingetogen’ samen te zingen. Dit n.a.v. het advies van de overheid dat samenzang weer mogelijk is. De 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers moet nog wel aangehouden worden. We zijn blij dat we na meer dan 15 maanden weer samen de lofzang kunnen aanheffen! Halleluja!

Aanmelden blijft noodzakelijk.
U kunt zich uiterlijk de vrijdagavond vooraf aan de dienst aanmelden bij Sijnie Heuvel (aanmelden@protestantsbergh.nl of 06-40606055). Vanzelfsprekend blijft het mogelijk om de diensten online te volgen

hier op de PKN-site kunt u meer lezen.

Alle oudere informatie is te vinden in de rubriek "Rond Corona"

terug