Kindernevendienst Kindernevendienst
Op dit moment is er geen echte kindernevendienst in onze gemeente.
Er zijn erg weinig kinderen in de basisschool leeftijd en vaak had de leiding het uur voorbereid en waren er geen kinderen.

Toch zijn kinderen in onze gemeente erg belangrijk!
Daarom zijn wij met een aantal trouwe kerkgangers gestart met een voorlees project; dat houdt in dat, als er kinderen in de kerk zijn, er een vrijwilliger is voor hen.

De predikant nodigt de kinderen uit om met de vrijwilliger mee te gaan.
Deze gaat voor de lezingen met de kinderen naar de consistoriekamer ( 's-Heerenberg ) of naar het Imminkhuis ( Zeddam ). Daar wordt een Bijbelverhaal voorgelezen; met de kinderen over gesproken en soms vergezeld van een kleurplaat o.i.d.

Ook zal er bij bv. een avondmaalsviering uitleg worden gegeven hoe het Heilig Avondmaal is ontstaan en wat de gewoonten in onze gemeente  zijn. Dit omdat kinderen bij ons van harte worden uitgenodigd om de Maaltijd met ons mee te vieren , maar niet elk kind durft en weet wat er van hem verwacht  wordt.

De kinderen worden dan na de preek weer teruggebracht naar de viering.
Op deze manier proberen wij aandacht te hebben voor de kinderen !
Zodra er weer voldoende kinderen zijn in de basisschool leeftijd zal er zeker weer bekeken worden hoe we de Kindernevendienst nieuw leven in kunnen blazen
terug