Vacatures Vacatures
Kerk zijn doe je met elkaar, en we zijn daarom zeer dankbaar voor de mensen die de paar betaalde en vele vrijwillige functies binnen onze organisatie vervullen. We zijn altijd op zoek naar nieuwe mensen. Om vrijwilliger of ambtsdrager te worden, zoek contact met de desbetreffende groep.

Wat kan jij  doen?
Je  kunt ons hierbij helpen. Wij vragen je als gemeentelid een opgave van namen en adressen van personen die je geschikt acht voor een van de voornoemde functies. We vragen je ook om per naam aan te geven of je iemand voordraagt voor de functie van ouderling.  Kijk hierbij niet alleen naar een ander. Wellicht kan je ook je eigen naam eens op de voordracht zetten. Of je je nu jong voelt of wellicht wat ouder, niet alleen wij vragen het, maar het is ook Hij die ons roept. Mogen wij op je positieve reactie rekenen? Opgaven kan je sturen naar de scriba, e-mailadres scriba@protestantsbergh.nl
 
Vacature Kerkrentmeester Vacature Kerkrentmeester

Door de Kerkenraad is de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de Gemeente, voor zover niet van diaconale aard, toevertrouwd aan het College van Kerkrentmeesters.
Het gaat dus om de zakelijke kant van het kerkelijk "bedrijf'. Het spreekt vanzelf dat de financiën hierin een grote rol spelen evenals het beheer van de gebouwen. Jaarlijks......


 
lees meer »
 
Vacature Diaken Vacature Diaken
Vanaf 1 februari 2020 is er een vacature ontstaan van diaken voor onze PG 's-Heerenbergh - Zeddam. Voor al het werk dat in de protestantse gemeenten gebeurt, dus ook voor diaconaal werk, zijn regels opgesteld. Die regels staan in de kerkorde van de Protestantse Kerk. Diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot:.........
lees meer »
 
Webmaster Webmaster
Protestantstekerk.net is speciaal ontworpen om onze website op een eenvoudige en voordelige manier op te zetten, te onderhouden en er professioneel uit te laten zien. Human Content Mediaproducties BV verzorgt de hosting van vele protestantse gemeenten in nederland. 
Zonder enige technische kennis kunnen wij op een eenvoudige manier de gemeenteleden op de hoogte houden van onze activiteiten.presenteren. U krijgt een eenvoudige manier om uw gemeenteleden en anderen via uw website op de hoogte te houden van de activiteiten.  Onze ..........

 
lees meer »
 
Vrijwilligers Vrijwilligers
Wij zoeken vrijwilligers

Via Kerkepraat hebben wij jullie geïnformeerd over de behoefte onze missie “Een betrokken gemeente, die bindt”  meer handen en voeten te geven.

We hebben toen aangegeven dat er een grote behoefte bestaat aan VEEL vrijwilligers. 
lees meer »