Vacatures Vacatures
Kerk zijn doe je met elkaar, en we zijn daarom zeer dankbaar voor de mensen die de paar betaalde en vele vrijwillige functies binnen onze organisatie vervullen. We zijn altijd op zoek naar nieuwe mensen. Om vrijwilliger of ambtsdrager te worden, zoek contact met de desbetreffende groep.

Wat kan jij  doen?
Je  kunt ons hierbij helpen. Wij vragen je als gemeentelid een opgave van namen en adressen van personen die je geschikt acht voor een van de voornoemde functies. We vragen je ook om per naam aan te geven of je iemand voordraagt voor de functie van ouderling.  Kijk hierbij niet alleen naar een ander. Wellicht kan je ook je eigen naam eens op de voordracht zetten. Of je je nu jong voelt of wellicht wat ouder, niet alleen wij vragen het, maar het is ook Hij die ons roept. Mogen wij op je positieve reactie rekenen? Opgaven kan je sturen naar de scriba, e-mailadres scriba@protestantsbergh.nl
 
Vacature koster Vacature koster

De koster draagt zorg voor een correcte voorbereiding, een hartelijk ontvangst, een ordelijk verloop, algemene ondersteuning en een correcte afronding van de kerkdiensten in zowel 's-Heerenberg als in Zeddam.
De werkzaamheden bestaan onder andere

  • het tijdig openen en afsluiten van de kerk;
  • klokluiden, materiaal klaarleggen voor de predikante, liturgiebord vullen
  • het behulpzaam zijn van de kerkbezoekers
  • Het in gereedheid brengen van het kerkgebouw voor samenkomsten van de gemeente, huwelijksdiensten en begrafenisdiensten.

Interesse? Neem dan contact. Klik hier om aan te melden.
 

 
Vacature Beeld en Geluid Vacature Beeld en Geluid
Nu wij sinds Pasen gestart zijn met KerkTV in de coronatijd zijn de werkzaamheden rond het uitzenden van de kerkdienst opgepakt door de kosters. De praktijk leert dat beide taken na corona niet gecombineerd kunnen worden. Wij zoeken daarom vrijwilligers voor het verzorgen van beeld en geluid. Wil je een steentje bijdragen en vind je het leuk, meld je dan aan door hier te klikken
 
 
Vacature Lokaal beheerder Vacature Lokaal beheerder

Als lokaal beheerder (LB) autoriseert en helpt u andere LRP-gebruikers in uw gemeente.

De kerkenraad stelt de lokaal beheerder aan, en is eindverantwoordelijk voor het beheer en het gebruik van het ledenregistratiesysteem in de gemeente.
Lokaal beheerder is een belangrijke functie: u bent als lokaal beheerder het eerste aanspreekpunt in uw gemeente over het gebruik van LRP.

lees meer »
 
Vacature ledenadministratie Vacature ledenadministratie

Als ledenadministrateur (LA) bent u de spil van het ledenregistratiesysteem.

U bent verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de gegevens van de geregistreerden van uw (wijk)gemeente.
Als LA zorgt u ervoor dat de gegevens van alle geregistreerden (leden, vrienden, meegeregistreerden en overige contacten) en pastorale eenheden (PE) juist en actueel zijn. ........

lees meer »
 
Vacature Kerkrentmeester Vacature Kerkrentmeester

Door de Kerkenraad is de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de Gemeente, voor zover niet van diaconale aard, toevertrouwd aan het College van Kerkrentmeesters.
Het gaat dus om de zakelijke kant van het kerkelijk "bedrijf'. Het spreekt vanzelf dat de financiën hierin een grote rol spelen evenals het beheer van de gebouwen. Jaarlijks......


 
lees meer »
 
Vacature Diaken Vacature Diaken
Vanaf 1 februari 2020 is er een vacature ontstaan van diaken voor onze PG 's-Heerenbergh - Zeddam. Voor al het werk dat in de protestantse gemeenten gebeurt, dus ook voor diaconaal werk, zijn regels opgesteld. Die regels staan in de kerkorde van de Protestantse Kerk. Diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot:.........
lees meer »
 
Webmaster Webmaster
Protestantstekerk.net is speciaal ontworpen om onze website op een eenvoudige en voordelige manier op te zetten, te onderhouden en er professioneel uit te laten zien. Human Content Mediaproducties BV verzorgt de hosting van vele protestantse gemeenten in nederland. 
Zonder enige technische kennis kunnen wij op een eenvoudige manier de gemeenteleden op de hoogte houden van onze activiteiten.presenteren. U krijgt een eenvoudige manier om uw gemeenteleden en anderen via uw website op de hoogte te houden van de activiteiten.  Onze ..........

 
lees meer »
 
Vrijwilligers Vrijwilligers
Wij zoeken vrijwilligers

Via Kerkepraat hebben wij jullie geïnformeerd over de behoefte onze missie “Een betrokken gemeente, die bindt”  meer handen en voeten te geven.

We hebben toen aangegeven dat er een grote behoefte bestaat aan VEEL vrijwilligers. 
lees meer »