Vacature predikant ( m/v ) Vacature predikant ( m/v )
DE PROTESTANTSE GEMEENTE ’S-HEERENBERG – ZEDDAM ZOEKT EEN
PREDIKANT (M/V) VOOR 1,0 FTE

WIE ZIJN WIJ

Wij zijn een meelevende gemeente waarin het geloof op verschillende wijzen wordt beleefd, met respect naar elkaar in een overwegend Rooms Katholieke omgeving in het prachtige bosrijke Montferland. Wij tellen 510 leden. Een mooie pastorie is beschikbaar.

WIE WILLEN WE ZIJN
EEN TOEGANKELIJKE, BETROKKEN GEMEENTE ZIJN DIE BINDT

We willen betrokken zijn op elkaar en ons thuis voelen in een warme gemeenschap, die saamhorigheid kent en leeft vanuit de bron in verbondenheid met Jezus Christus.
We zijn er niet voor onszelf, maar willen een open kring zijn die toegankelijk, uitnodigend en naar buiten gericht is.

WIE ZOEKEN WIJ
Wij zoeken een predikant (m/v):

Die voor 0,7 FTE zijn/haar tijd besteedt aan pastorale werkzaamheden en aan de dienst van het woord en voor 0,3 FTE aan diaconale maatschappelijke werkzaamheden.

Die inspirerend is in prediking en vormgeving van de eredienst voor jong en oud en daarbij de gave bezit het evangelie in hedendaagse taal te verwoorden en te betrekken op de praktijk van ons leven.

Die vorm kan geven aan de saamhorigheid in deze gemeente waarin verscheidenheid van beleving wordt gerespecteerd en (oecumenische) samenwerking bevordert en stimuleert.

Die praktische diaconale hulpverlening verricht aan mensen in nood met een hulpvraag binnen de kerkelijke gemeente en daarbuiten en die contacten onderhoudt met de maatschappelijke sociale organisaties binnen de gemeente Montferland.

GEÏNTERESSEERD?
Voor u is een informatiepakket op aanvraag beschikbaar waarin is opgenomen: de profielschets, het beleidsplan 2018-2023 en de notitie taakveld diaconaal maatschappelijk werk. Meer informatie over onze gemeente is te vinden op www.protestantsbergh.nl. Bent u geïnteresseerd en past u in het profiel dat wij schetsen? Dan zien wij uw belangstelling en motivatie graag tegemoet. U kunt uw brief tot uiterlijk 10 maart 2018 sturen naar beroepingscommissie@protestantsbergh.nl. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de secretaris van de beroepingscommissie, de heer P.A. van de Weerd 06-46843211. 
terug